Hedgefonder – intressant, men inte just nu

Efter att ha läst om hur Harvard och Yale har investerat sina pengar och att en stor del som de investerade i var hedgefonder så tänkte jag att jag borde kolla upp det. Jag kollade upp de hedgefonder som jag dels hört om innan och som rekommenderades via diverse sidor på nätet. De som jag kollade in var Brummer Multi-Strategy 2XL (något som morningstars Jonas Lindmark har i sin tjänstepensionsportfölj) och Gladiator (som har högst ranking på Avanza och bland annat vunnit Privata affärers pris för Bästa Hedgefond 2011). Båda fonderna har belåning. De båda har producerat ganska bra avkastning, ca 11,8 respektive ca 12,8 % per år sedan start (ca tio år) jämfört med ca 10,6 % för SIX Return index. Därför är båda ganska intressanta alternativ.

Som investerare vill man sprida risken mellan olika slag av innehav. Nu på senare tid har däremot räntemarknaden varit inte så bra och därför så är inte räntebesparingar så högt avkastande på lång sikt. En anledning till att välja hedgefonder är att på så sätt sprida sina risker och investera i olika sorters kapitalvaror. Gladiator är en lång/kort aktiefond och investerar i aktier som en vanlig fond men där man satsar på absolut avkastning snarare än att matcha index. Också belåning är inbakat i fonden vilket gör att den innehar 50 % av värdet i aktier vid negativ marknadssyn och 150 % av innehavet i aktier vid positiv marknadssyn.

Ett mått på hur kopplad en fond är till ett annat tillgångslag är korrelationen. Det innebär att vid värde 1 så är det fullständig korrelation och vid värdet 0 är det ingen korrelation. Som tidigare nämnt vill man som investerare gärna satsa på flera olika högt avkastande kapitalvaror som inte är korrelerade för att minska riskerna. T.ex. Gladiator har hög korrelation mot aktiemarknaden då den investerar i denna. Brummer Multi-Strategy redovisar korrelationen mot andra marknader och visar att korrelationen är 0,04 mot SIX Return Index. Det innebär att om värdet på SIX Return Index halveras, som den gjorde vid börskraschen 2007, så minskar värdet på Brummer Multi-Strategy med 0,04*50 = 2 %.

Värdeutveckling Brummer-Multi Strategy (Bild: Brummer & Partners)

Om Brummer Multi-Strategy, Brummer & Partners säger själva att fonden är en multistrategifond som investerar i deras egna singelstrategifonder. Detta ska då vara ett bra alternativ om man vill sänka risken i sin aktie- och obligationsportfölj med en diversifierad hedgefond och som alternativ till en traditionell pensionsförsäkring. Man har full belåning, så för varje krona lånas det en krona. De singelstrategifonder den investerar i investerar inom: Globala aktier, Global kreditmarknad, Räntor/Makro relativ värdering, Aktier/Teknologi media telekom, Systematisk makro, Europeiska aktier, Global makro och Marknadsneutrala aktier. Varje innehav är mellan 10-17 % av fondens totala värde. Fonden har aldrig haft ett lägre fall än 4 % jämfört med SIX Return Index som tappat 50 procent som mest under fondens livslängd och årsavkastningen har aldrig varit negativ. Utan belåning däremot så är avkastningen 150 procent sedan start i jämförelse med 170 procent för SIX Return Index, se graf. Men med belåning är avkastningen 275 procent, klart till fördel mot SIX Return Index. Standardavvikelsen är 4,2 %, lika hög som för OMRX-TBOND Index (Svenska riksobligationer) men avkastningen på detta index är 80 %.

Brummer Multi-Strategy 2XL ser ut som en fond som är ett bra alternativ att krydda portföljen med för att få en större riskspridning. Jonas Lindmark har skrivit att han har ökat sin andel hedge-fond i sitt pensionsspar och rekommenderar Brummer Multi-Stategy 2XL. Han nämner också att man bör ha maximalt 20 % hedgefonder av sina besparingar på grund av den dyra driftsformen. Intressant att notera är att han nu har minskat andelen aktier i sitt innehav på grund av den goda utvecklingen hittills. Men han rekommenderar också att i dagsläget köpa Brummer Multi-Strategy 2XL vid lågt ränteläge som idag, medan vid ett mer normalt ränteläge gå över till den vanliga icke-belånade fonden.

Sammanfattningsvis så ser jag att Brummer Multi-Strategy 2XL är en bra hedgefond att krydda portföljen med. Nackdelen är att både Brummer Multi-Strategy 2XL och Gladiator kräver ett belopp på 20 000 respektive 100 000 kronor i minsta insättning via Avanza. Därför så känns detta först aktuellt då jag har ett totalt sparande på 100 000 kr och lägger därför detta på is tills dess. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *