Momentum och mean reversion

Momentum och mean reversion (återgång till medelvärdet) är bland de starkaste krafterna som råder på börsen. Momentum handlar om att det som gått upp senaste tiden tenderar att fortsätta upp. Mean reversion är den effekt som råder när något gått upp eller ner för mycket och blivit för billigt eller för dyrt. Båda effekterna har investerare använt sig av genom åren för att få överavkastning och är bland de mest väldokumenterade.

Den stora skillnaden mellan effekterna är att momentum fungerar på kort sikt (månader) medan mean reversion fungerar på lång sikt (år). De kan ofta säga emot varandra vilket jag insett varit svårt för många då man ofta söker binära svar (köp eller sälj). Därför tänkte jag att det skulle vara intressant att titta djupare på effekterna och deras motsägelser.

MomentumMean reversion
Utgår frånPrisutvecklingVärderingar / cykler
Fungerar påKort sikt (månader)Lång sikt (år)
AktiestrategiMomentumVärde
TillgångstrategiTrendföljningDiversifiering

Beror på marknadscykeln

Effekterna beror i stort sett på marknadscykeln som styrs av våra beteenden. När det ser bra ut är vi överdrivet optimistiska och när det ser dåligt ut är vi överdrivet pessimistiska.

En bra liknelse är en pendel som svänger mellan två extremer. Under själva rörelsen är det bäst att följa med pendels rörelse, alltså dess rörelsemängd / momentum. Vid extremerna tar gravitationen vid (ex värderingar) och drar tillbaka pendeln mot dess medelpunkt (mean reversion).

För att illustrera detta har jag tagit fram nedanstående graf. Den visar en tillgång som går upp över tid men där prestationen är cyklisk. Helt enkelt den börscykel vi är vana med. Momentum är att vi följer rörelsen på kort sikt mellan extrempunkterna (svarta pilarna). Mean reversion tar vid när rörelsen avviker för mycket från den uppåtgående trenden (röda pilarna).

Momentum och mean reversion över marknadscykeln

Det intressanta med börsen är att vi aldrig vet när vändpunkten sker. Det har gjort att momentum varit den främsta signalen att handla efter. Men följer man momentum får man också fel vid vändpunkterna (röda pilarna). Det är även innan vändpunkterna då effekterna säger emot varandra.

När effekterna säger emot varandra

Det de flesta har som svårast med är när effekterna säger emot varandra. För att ta några tydliga exempel:

  • Dyra aktier med bra momentum (pga hög tillväxt eller bubbla)
  • Dyr börs med bra momentum (som vid slutet av en högkonjunktur, ex 2021)
  • Billig börs med negativ momentum (som under en björnmarknad, ex hösten 2022)

Andra fall av motsägelser är när olika marknadscykler är i otakt. Exempelvis vid billiga aktier på en dyr börs som amerikanska värdeaktier de senaste åren. Eller dagens situation där Sverige och USA befinner sig i olika delar av konjunkturcykeln med olika börsvärderingar.

När momentum och mean reversion säger emot varandra kan vi också få resultat som i följande graf. Den visar efterföljande avkastning efter underprestation för Börslabbets strategier. På kort sikt är avkastningen lägre än normalt (momentum) medan på lång sikt är avkastningen högre än normalt (mean reversion).

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Det är också när signalerna säger emot varandra som vi inte får ett entydigt svar. Vi vet aldrig på förhand när pendeln svänger och ett skifte kan komma plötsligt. Det gör att vi ofta kan få ett spektrum av svar när vi ställer oss frågan; ”När är det bäst att investera?”. Det visar också på svårigheten att tajma effekterna.

Matcha investeringsbeslut med effekt

Som föregående graf visar tydligt bör vi fokusera på den effekt som hör ihop med vår investeringshorisont. Tar vi investeringsbeslut för den kommande månaden bör vi utgå från momentum medan den långsiktiga bör fokusera på mean reversion.

Det löser också dilemmat när signalerna säger emot varandra. För vi vet aldrig när det skiftar och den andra tar överhanden. Därför är det ofta bra att utgå från sin investeringshorisont och ta beslut utifrån det. Sen får man ha i bakhuvudet att det kan gå åt andra hållet om effekterna säger emot varandra.

Behöver tänka på båda i sitt investerande

Både momentum och mean reversion är starka effekter vilket gör att vi alltid måste ha de i bakhuvudet. En trend kan fortsätta mycket längre än man tror eller vända då den gått för långt. Signalerna kan också vara i synk och det är oftast då vi får som bäst avkastning.

Därför är det bra att inkludera båda effekterna i sitt sparande. Att investera i både värde- och momentumaktier. Att inkludera både trendföljning och diversifiering i portföljen. För effekterna kompletterar varandra och som vi ser fungerar de vid olika tidpunkter under cykeln. Det gör att man inte behöver tajma de enskilda effekterna och ger bättre riskjusterad avkastning över tid.