Maximera välgörenhet genom att ge effektivt

I och med kriget i Ukraina är det många som vill hjälpa till och bistå vilket lett till att rekordmånga har gett till välgörenhet. Jag har själv påverkats och gett till Unicef för att stödja krigens offer med bonusen att gåvan dubblas av Akelius Foundation månaden ut. Däremot behöver det här med givande inte vara en engångsföreteelse och faktum är att vi faktiskt kan påverka en hel del genom välgörenhet. Speciellt om vi ger effektivt.

Bakgrunden till det är att jag förra året fördjupade mig i hur man kan göra så mycket nytta för världen som möjligt. Sammanfattningsvis visade sig att en av de bästa sakerna man kan göra för världen var att stödja välgörenhet och ge effektivt. Det går både att göra för att utrota global fattigdom, stödja global hälsa och arbeta mot klimatkrisen. Att just välja de organisationer som är effektivast gör att man maximerar sin välgörenhet då det kan skilja uppemot 100x mellan olika välgörenhetsorganisationer.

För att se hur man får maximal nytta mäter man den påverkan som olika välgörenhetsorganisationer har och ställer de mot varandra. GiveWell är en av de mest kända organisationerna som utvärderar välgörenhetsorganisationer. Själv har jag valt att ge via GeEffektivt, en svensk organisation som koordinerar och ger till GiveWell och andra liknande organisationer för att minimera transaktionskostnader. För att också maximera min egen påverkan sponsrar jag GeEffektivt via Börslabbet vilket gör att hemsidan nu har den fina banner som visas nedan.

Då detta är något jag gjort en fördjupning i tänkte jag dela med mig av mina egna slutsatser, tankar och förslag för mer läsning för de som är nyfikna. För över åren har många uttryckt sitt intresse för välgörenhet på sidan av sitt investerande. För den som har lite tid kan jag starkt rekommendera att kolla inGeEffektivt ochGiveWell för att maximera sin välgörenhet.

Effektiv altruism

I somras blev jag intresserad av att göra mer gott för världen och funderade på hur jag bäst skulle göra det. Genom ett tips från en kompis kom jag över effektiv altruism. Effektiv altruism handlar just om att göra så mycket bra för världen som möjligt på effektivaste möjliga sätt. Det handlar om allt ifrån sina egna karriärsval (80 000 hours) till att ge effektivt (GiveWell). Det handlar om att se var man kan göra mest nytta på ett evidensbaserad sätt istället för känslo- och värderingsstyrt. Detta passade mig väldigt väl eftersom det är just så jag är lagd med min forskarbakgrund och så som jag investerar på börsen. Det finns också moraliserande aspekter; om vi har möjlighet att hjälpa andra, borde vi inte göra det? Och om vi ska hjälpa andra borde inte vårt ultimata mål vara att göra så stor nytta som möjligt?

En bra bok i ämnet heter ”Doing Good Better” med fokus på hur vi på bästa sätt kan göra bra för världen. En intressant slutsats jag drog från boken är att för många handlar det inte om att volontära eller vad man gör i sitt jobb som kan ge mest nytta för världen. Istället handlar det om att ge effektivt till välgörenhet. ”Earning to give”, alltså göra det man är bra på och tjäna pengar, för att sen ge, kan vara ett av de mest effektiva sätten att göra bra för världen. Detta eftersom vi tjänar riktigt bra på det vi gör här i västvärlden (en svensk medelinkomsttagare är bland topp 3 % i världen på den globala inkomstskalan) och bäst nytta görs för de i extrem fattigdom.

Fokusera på de i extrem fattigdom

Utgår vi från premissen att alla människor är lika värda bör vi fokusera på dem där sin insats gör mest nytta. Där det gör mest nytta är bland de 700 miljoner människorna i extrem fattigdom. Det är människor som både har brist på mat och sjukvård och lever på under 1,9 dollar per dag. Detta är köpkraftsjusterat och innebär att de lever i stort sett på under 500 kr per månad med de priser vi har i Sverige. Det gör att man varken har råd till mat (i genomsnitt är näringsintaget på 1400 kcal/dag) eller basal sjukvård. För dessa människor gör små insatser enorm skillnad.

Uppskattningsvis gör varje krona 100x mer nytta för en person i extrem fattigdom än för oss i västvärlden. Ett sätt att mäta det på är Quality Adjusted Life Years, alltså hur många extra år av bra hälsa man kan ge till en person. I västvärlden kostar ett sådant 50 000 USD, för extremt fattiga kostar det 100 USD, alltså en faktor 500x. Räknar man om det till ett liv kostar det ca 3000 – 4000 USD att rädda ett liv (motsvarar 36 quality adjusted life years). Det gör att vi med rätt små medel, ca 1000 kr, kan ge någon i den fattiga världen ett år bättre liv.

Detta kan också bli ännu viktigare till följd av kriget. Dels i form av att givande nu fokuseras mycket på Ukraina eftersom det är det lidande och förödelse som syns mest i nyheterna. Men också då kriget lett till högre matpriser vilket påverkar världens fattiga mest och vilket ger en ökad hungersnöd (Ukraina och Ryssland är stora matexportörer). Pandemin ledde till ett trendbrott i nedgången av extrem fattigdom och vi får se om kriget också gör detta.

Ge effektivt till välgörenhet

Det handlar inte bara att ge till världens fattiga, utan också på bästa sätt. Det kan göra enormt stor skillnad mellan vilka välgörenhetsorganisationer man ger till. Det handlar också om vilken marginalnytta som sin gåva har. Exempelvis är katastrofhjälp något som får mycket stöd där pengarna gör liten marginalnytta. Stora organisationer som Unicef gör bra nytta i flera av sina program, men har stor variation i sin effektivitet. Därför är det oftast bättre att rikta sina gåvor till de allra mest effektiva organisationerna.

Några som utrett hur man ger mest effektivt är organisationenen GiveWell. De undersöker på ett transparent sätt välgörenhetsorganisationer om hur mycket nytta deras gåvor gör. Deras måttstock är mot att ge pengar direkt till extremt fattiga, något är ett av de effektivaste sätten då man oftast vet själv vad man mest behöver (av samma anledning är oftast allmänna bidrag bättre än riktade också i en välfärdsstat).

Vissa åtgärder visar sig vara upp emot 10 gånger så mer effektivt än att ge pengar direkt. De i topp fokuserar på hälsoförebyggande åtgärder, så som medicin mot malaria, myggnät, avmaskning av skolbarn och vitamin A supplement. Jämför man denna välgörenhet mot annan kan det skilja 100x mot mindre effektiva åtgärder (som många gånger är sämre än att ge pengar direkt till folk). Alltså kan det ge mer effekt att ge 1000 kr till en effektiv organisation än 100 000 kr till en ineffektiv organisation.

Andra välgörenhetsändamål och livstilsval

Givetvis är inte extrem fattigdom det enda som många bryr sig. Klimatfrågan är ett stort fokus för många där man själv vill minska sina egna utsläpp men också världens (det är trots allt en global fråga). Också här kan det vara mer effektivt att ge till effektiva organisationer än sina egna livsstilsval. Nu är det exempelvis populärt att köpa elbil för klimatets skull.

Jag räknade själv på det och en ny elbil (ID.3) skulle kosta mig ca 25 000 – 30 000 kr mer per år än min 5 år gamla Golf. Ger man till effektiva organisationer kostar det 1-10 kr per ton CO2 som minskas (oftast effektivast via policy, men också via motverka avskogning och andra åtgärder). En elbil sparar 2 ton CO2 per år i snitt, medan samma pengar till välgörenhet skulle resultera i 2 500 – 30 000 ton mindre CO2. Dessutom uppskattas elbilar att bli billigare än vanliga bilar inom några år vilket gör att det kan vara mer effektivt att lägga pengar på motverka koldioxidutsläpp med andra åtgärder.

Det bästa är givetvis att kombinera att ha både en klimatvänlig livstil och ge till klimateffektiva åtgärder. Min egen Golf är en biogasbil som är lika klimatvänlig som en elbil, kostar lika mycket som en vanlig begagnad bil och så ger jag till klimateffektiva åtgärder. Helt enkelt maximera den egna påverkan. Tror själv på policyförändringar, nya tekniker och koldioxidlagring som vettiga alternativ.

Detta är inte det enda utan det är andra saker som visat sig vara mer effektivt. Ett sådant är att handla etiskt eller genom fair trade som visat sig vara ineffektivt. ”Doing Good Better” refererar till artiklar som visat att endast 1-10 % av det högre priset för fair trade varor kommer till producentländerna. Dessutom har inte de allra fattigaste råd med fair trade märkning av sin produktion vilket gör att de blir förlorare. Så det kan därför vara vettigare att betala mindre för sina varor och ge sina pengar till bra ändamål istället.

Sparsamhet och givande

Att handla billigare och ge tycker jag går hand-i-hand med att vara sparsam som många ofta är i investerarkretsar (för FIRE exempelvis). För de med höga sparmål (mig själv inkluderad) är det därför bara att fortsatt vara sparsam och sen ta en del av sina inkomster och skänka till effektiva organisationer.

Ju mer man sparat ihop desto mer kan man också känna att man kan bidra till en bättre värld. Om man nu sparar en stor del av lönen och väljer att ge bort en liten del av detta till effektiv välgörenhet kommer det inte ta så mycket längre tid att nå sitt sparmål. Dessutom är det något som är enklare att justera vid förändrade omständigheter och man har inte en stor kostym att hantera vid eventuella inkomstbortfall.

Det gör också att det är än mer motiverande att vara sparsam, för att man vet att pengarna antingen kommer till bättre nytta till fattiga med 100x påverkan eller till en själv i framtiden med ränta-på-ränta effekt. Känns vettigt att tänka på när man får lust att lyxa till det med något som ofta inte är värt det i slutändan.

Ge effektivt från Sverige

Om nu detta är något som låter intressant tänkte jag gå in på hur jag själv valt att göra. Jag vill vara tydlig i att jag inte får någon ersättning för detta utan sprider ordet då jag tycker fler borde höra talas om detta. Själv har jag gett via GeEffektivt som är en svensk ideell organisation. De centraliserar och skickar sen vidare sina gåvor till de organisationer som finns på sidan. Detta för att förenkla till att ge till organisationer i utlandet. Flera av de organisationer som anges går det också få skatteavdrag för, bland annat Against Malaria Foundation (som ger ut myggnät mot malaria) och GiveWell.

Själv valde jag att ge till både Against Malaria Foundation och GiveWell för att hjälpa extremt fattiga. Utöver det har jag också valt att ge pengar till Clean Air Task Force som arbetar med policyförändringar för klimatet. Min prioritet är ändå att hjälpa fattiga då det känns som man har som störst direkt påverkan där.

Efter vidare efterforskningar har jag framöver främst tänkt ge till de organisationer som sen ger pengar till de välgörenhetsorganisationer som är effektivast. Det är då GiveWell Maximum Impact Fund som väljer ut de organisationer som är i störst behov av bidrag för tillfället där påverkan är som störst. Målet för dem är att det ska vara minst 5x så effektivt att ge via dem än att ge pengar direkt till extremt fattiga (vilket i sig är riktigt effektivt) och mer effektivt än att välja välgörenhetsorganisationerna enskilt. På samma sätt har jag tänkt ge till Founders Pledge Climate Change Fund som väljer de effektivaste organisationerna inom klimat.

Nu är det mitt första år som jag ger till dessa organisationer och kommer givetvis utvärdera det framöver. Det verkar som att de som är involverade har gett sig hän till att göra världen bättre genom att på effektivaste sätt donera sina pengar. Exempelvis jobbade en av grundarna till GiveWell tidigare på Ray Dalios hedgefond Bridgewater vilka är kända för sin analys och noggrannhet. Själv fick jag kontakt med grundaren till GeEffektivt och bjöd in honom för att prata på mitt jobb för att sprida ordet och något som jag kan varmt rekommendera.

Jag hoppas att gåvorna gör världen lite bättre, även om det är i begränsad utsträckning. Man vet i alla fall att om man ger exempelvis Against Malaria Foundation så går pengarna till att de ger ut myggnät för ca 40 kr styck som skyddar mot malaria och är ett av de mest effektiva sätten att förbättra omständigheterna för världens extremt fattiga. Det är ett litet steg på vägen och hjälper just de personer som får dessa nät och trots allt är extrem fattigdom ännu inte utrotad.

Mer läsning

För den som är mer intresserad av att läsa på om att ge effektivt, effektiv altruism och allmänt om hur man på bästa sätt kan göra gott för världen kommer här lite boktips och länkar.

  • GeEffektivt – Svensk organisation som samlar effektiva organisationer att ge till.
  • GiveWell – Utvärderar välgörenhetsorganisationer inom global hälsa som gör mest nytta.
  • FoundersPledge – Organisation för framgångsrika entrepenörer som ger sina vinster till välgörenhet. Har många bra intressanta forskningsrapporter.
  • TheLifeYouCanSave – Organisation och bok av Peter Singer, en av ledande tänkarna inom effektiv altruism communitiet.
  • EffectiveAltruism.org – Effektiv altruism hemsida med bra material om vad det handlar om.
  • Doing Good Better – Bra bok som sammanfattar mycket inom effektiv altruism.
  • GivingWhatWeCan – Community där medlemmar tar ett löfte om att ge en del av sin inkomst till välgörenhet.