Kvartalsrapport Q3 2018

Tredje kvartalet för 2018 har passerat och det är dags att göra en uppföljning av hur portföljen presterat detta kvartal (se denna sida för en introduktion till portföljen). Det har varit ett bra kvartal för svenskt och amerikanskt index men inte lika bra kvartal för portföljen då både de svenska och amerikanska strategierna underpresterat index.

Avkastningen för olika index i SEK är följande under kvartalet:
Global + 3,76 %
USA + 7,27 %
Sverige +6,90 %

Som syns har både Sverige och USA gått starkt detta kvartal, drivet av fortsatt positiva tongångar i den underliggande ekonomin och i företagen. I år har USA gått upp med hela 20 % i kronor räknat och vi har sett en uppgång på nära 10 % här i Sverige.

Däremot kan man notera att i dollar räknat har många av världens börser vänt nedåt där nedgångarna varit som störst i tillväxtmarknader. Utvecklingen påminner mycket om den vi såg 2014-2015 med en stark amerikansk börs driven av en stark dollar medan i resten av världen har trenden vänt nedåt.

Svenska aktieportföljer

Utvecklingen för de svenska aktieportföljerna för kvartalet är följande:

Utvecklingen för de individuella portföljerna är:

  • Sammansatt momentum: -3,15 %
  • Trendande kvalitet: -13,46 %
  • Trendande utdelning: -3,73 %
  • Trendande värde: -10,08 %

Utvecklingen under det 3:e kvartalet var negativt på -8,16 % och i stort sett det motsatta mot det 2:a kvartalet då portföljen gick upp med 18,59 %. Det är den volatilitet i avkastning man får leva med när man investerar kvantitativt. Det gör att avkastningen för året vänt från att varit över index till under index.

Den negativa avkastningen är mycket på grund av att tongångarna i flera aktier i portföljen ändrades och att marknaden skiftat lite fokus från en sorts aktier till en annan. Marknaden drivs mycket av vad som fungerar kortsiktigt vilket gör att prestationen kan ändras så markant mellan olika kvartal. Som jag skrev på Börslabbet tycker jag att det är bra att vara medveten om dessa lägen av underprestation och passa på att göra större investeringar när de sker vilket jag nu gjort i slutet av kvartalet.

Globala aktieportföljer

Utvecklingen för de globala aktieportföljerna:

Utvecklingen för de individuella portföljerna är:

  • Amerikanskt trendande värde: + 1,27 %
  • Net-nets portfölj: – 5,64 %
  • Globala ETF:er: – 0,21 %

Kvartalets utveckling för de amerikanska portföljerna legat strax under nollan och för året är de upp ca 5 % vilket underpresterat USA index som är upp med hela 20 % i kronor räknat. Man märker att de värdeaktier inte är i fokus på den amerikanska börsen, utan där är fokus på tillväxtbolag och antalet aktier som värderas över P/S 10 är nu i nivåer med IT-bubblan.

Uppgången i USA är smal och främst drivet av de stora teknikbolagen, vilket varit temat de senaste åren på USA:s börs (ex. FANG). Det har gjort att det finns en del aktier som är riktigt dyra, medan det fortfarande finns aktier med låg värdering. Exempelvis värderas de topp 50 aktier efter sammansatt värde och trendande värde i Börslabbets amerikanska screener till P/E 8 respektive P/E 12 i snitt.

De globala ETF:erna är främst investerade i tillväxtmarknader och i globalt billiga länder (går inte nyinvestera i pga ETF-förbudet). Då tillväxtmarkander inte haft bra utveckling i år är liksom de mycket ner under året. Som vanligt brukar dessa typer av strategier gå bättre än index i uppgång medan det följer med index i nedgång.

Total utveckling aktieportföljer

Utvecklingen för både de svenska och globala aktieportföljerna sedan start är följande (exkl ETF:er):

 

Taktiskt tillgångsallokering och guld

30-procent av portföljen ligger i Börslabets globala trendföljande strategi med ETF:er. Den har utvecklat sig med 4,3 % under kvartalet och ligger i nivå med globalindex för året, se utvecklingen nedan. Också på rullande 12-månaders sikt är portföljen upp med 20 % i likhet med globalindex.

Guldpriset är ner -6,85 % under kvartalet i kronor räknat och har sin lägsta notering sen början av 2017. Guld är inte något som gillas i dagens läge, men vi får se om caset för guld kommer att spela ut sig under kommande år.

Summering

Totalt sett är hela portföljen ner med -1,3 % för kvartalet. Det gör att det inte är någon riktigt stor rörelse i portföljen och visar på fördelen med att vara diversifierad i flera strategier nu med ett dåligt kvartal för aktiestrategierna. Jag tycker också att det varit ett riktigt intressant kvartal där man verkligen kan se effekten av att investera annorlunda än index och att de behöver inte alls utveckla sig lika enskilda kvartal. Bra att komma ihåg är att investeringar är ett långlopp och portföljens utveckling senaste året är 9,45 % vilket är strax över Stockholmsbörsen som gett 9,23 %. Återigen visar diversifiering en stor fördel där den största delen av avkastningen kommit från global trendföljning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *