Höjd ISK skatt: Skaffa boxmodell istället?

Igår gick regeringen och vänsterpartiet ut med att man ska höja ISK skatten från att vara 30 % av statslåneräntan + 0,75 % till statslåneräntan + 1 %. Höjningen är inte jättehög (effektivt 0,075 %) men sänder ändå ett felaktigt signalvärde att det är dåligt att spara och äga kapital. Speciellt i dagsläget där ISK och KF är det som passar för privat pensionsspar och långsiktig buffert. Men samtidigt vill också vänsterpartiet slopa PPM till förmån till en högre allmän pension, så det passar i deras motiv att motverka aktieägande.

Själv gillar jag schablonskatt och tycker det är en riktigt bra form. Speciellt är det en bra form då det gör användningen av kapital mer effektiv, då pengar behöver användas effektivt i ekonomin för att växa. Plus att det motverkar inlåsningseffekter. Ett förslag som föll mig i smaken är ”boxmodellen” som presenterades på DN Debatt i veckan. Tanken är att schablonbeskatta alla tillgångar i en så kallad box, något som bland annat används i Nederländerna. Det skulle också inkludera både bostad, aktier och sparkonto och kvittas mot lån.

Skatteunderlaget beräknas utifrån en tillgångssida och en skuldsida. Tillgångssidan skulle inkludera följande:
– Marknadsnoterade finansiella instrument
– 50 % av nominellt sparande (banksparande)
– Privata kapitalförsäkringar
– Bostäder: Taxerade byggnadsvärdet för småhus och andelen av fastighetens taxeringsvärde för bostadsrätter och ägarlägenheter.

På skuldsidan tas 50 % av alla skulder. Nedräkningen av skulder är främst på grund av att det taxerade byggnadsvärdet för småhus i snitt uppgår 57 % av taxeringsvärdet (som utgör 75 % av bostadens värde).

Tillgångar minus skulder skulle i så fall ge skatteunderlaget, vilket schablonbeskattas som en kapitalinkomst på 4 %, alltså 30 % skatt på 4 % = 1,2 %. Detta skulle också ersätta alla reavinstskatter. Effektivt skulle det innebära ca 0,4 % skatt på boende, 0,6 % skatt på banksparande, samt 1,2 % skatt på finansiella instrument.

Fördelarna med en sådan beskattning är att öka rörligheten just på bostadsmarknaden, då många väljer nu att inte sälja sitt boende då det kan vara billigare att bo kvar än att skatta på vinsten. Ett problem är bara att återigen kommer dyra villor i Stockholm att premieras mot billiga villor i övriga landet, då byggnadsvärdet är lägre andel av priset i Stockholm (kan vara endast ca 20 % på exempelvis Lidingö). Det togs upp på bloggen Ekonomistas som snarare skulle se att hela taxeringsvärdet tas med.

Boxmodellen är ett intressant förslag och det skulle kunna motverka inlåsningseffekter och så vidare på bostadsmarknaden, vilket tillsammans med byggandet gör att vi har de problem vi har idag på bostadsmarknaden. Ett förslag som kommit upp på aktiebloggar är också att ha ett grundavdrag för denna typ av inkomster, så t.ex. att ha ett sparande upp till några hundratusen skattefritt för att premiera sparande.

Vad tycker ni om boxmodellen och skulle det vara ett vettigt sätt att beskatta kapital?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *