Syftet med en universitetsutbildningen?

I och med mitt förra inlägg igår om framtiden för ingenjörsutbildningen kom många intressanta kommentarer som ledde in på syftet med en universitetsutbildning. Detta är något jag funderat på senaste åren, speciellt då jag och många av de jag pluggat med insett att de specifika kunskaperna man fick i ingenjörsutbildningen inte är de man använder sen i sitt arbete. Då kan man fundera på vad egentligen syftet är med att genomgå en femårig utbildning, då många av arbetsuppgifterna som en nyutbildad ingenjör gör kan utföras med endast något år av studier. Har också träffat många lärare och ekonomer som upplevt detsamma med sina utbildningar.

Här är några punkter på vad som man kan anse att syftet med universitetsutbildningen är:

  • Utveckla studenters analytiska förmåga.
  • Bilda studenterna och befolkningen.
  • Lära ut ett vetenskapligt arbetssätt.
  • Färdigheter för sin framtida karriär.
  • Specifika kunskaper för sin yrkesroll.
Sista punkten är det som de flesta fokuserar på, att man ska lära sig specifika kunskaper för sin framtida yrkesroll. Men om man funderar på vad egentligen en universitetsutbildning ska ge är syftet mycket bredare än detta. Fokus bör snarare vara på de första fyra punkterna, speciellt med tanke på att arbetslivet förändras mycket allt mer.
För att prata ur egna erfarenheter så har det vetenskapliga arbetssätt och den analytiska förmågan som jag fått under min universitetsutbildning hjälpt mig väldigt mycket i mitt intresse av investeringar och denna blogg. T.ex. tog det mig endast några kvällar och helger att bygga upp ett backtest-bibliotek i Python som på ett effektivt sätt testar olika strategier utifrån Börsdatas databas, trots att jag knappt programmerat i Python tidigare. Man märker också att många av de som lyckas i finansmarknaderna är de som tillämpar ett näst intill vetenskapligt arbetssätt och har enormt bra analytisk förmåga. Det är också den stora anledningen många fysiker blir anställda inom finans, då det till stor del är deras utbildning inom det vetenskapliga arbetssättet och analytiska förmåga som är intressant. De specifika kunskaperna för yrket kan läras på plats.
Därmed tror jag inte att själva de specifika kunskaperna för sin yrkesroll är av vikt, utan snarare de färdigheter man lär sig genom att gå en högre utbildning. Det skiljer sig självklart mellan olika utbildningar. Läkare behöver självklart veta vad de gör. Men industrin och privata arbetslivet kan många gånger behöva en välutbildad befolkning med möjlighet att specialisera sig på arbetsplatsen i de arbetsuppgifter som krävs för dagen. Med ett föränderligt arbetsliv kommer dessa uppgifter att variera, så det kommer ställa krav på att vara adaptiv för olika teknologier och arbetsmetoder. Därför tror jag att framtida utbildningar behöver fokusera på att ge sina studenter en bredd och utmana/förbereda dem för framtida arbetsliv. I t.ex. Danmark har de ändrat om vissa utbildningar till att ske helt i projektform (alltså man utför alla kurser i projekt), något som kan ha bra resultat i det man vill lära ut.
Vad en universitetsutbildning ska ge är nog inte en fråga som kan få ett direkt svar, utan kommer utvecklas genom åren. Skriv gärna om ni har några tankar på vad en universitetsutbildning ska ge i dagens samhälle och arbetsliv.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *