Rapporter och kvantitativa portföljer

Rapportperioden är nu över och de flesta rapporter har kommit ut. Därför kan det vara intressant att se vad som funkat hittills i år i de kvantitativa portföljerna och om man kan dra några slutsatser utifrån deras rapporter. Det är speciellt intressant i och med att de professionella analytikerna oftast fokuserar på kvartalsrapporter, medan man som kvantitativ investerare har längre sikt i sitt sparande.

Svenska portföljerna

Först och främst, av 27 svenska aktier i mina kvantitativa portföljer har 19 av dem utvecklats nära index (+- 15 %). De är mindre intressanta att studera, då de inte gjort stora rörelser. Sex aktier har presterat klart bättre än index, runt + 30 % i snitt i år och klassas som vinnarna i år nedan. Förlorarna är färre och är två bolag som i snitt gått ner med -12 %. Totalt sett har portföljen utvecklat sig i linje med börsen (upp 10 % i år).

Vinnare i år:

Bulten
Bulten tillverkar komponenter för bilindustri och annan industri. Senaste rapporten har rubriken ”Bultens bästa kvartal hittills” vilket visar lite på att bolaget gått bra och det är medvind i deras verksamheter. De gynnas klart av den bättre konjunkturen och verkar starka inom sitt segment. (Sällanköpsvaror och tjänster)

Millicom

Millicom är ett telekombolag med fokus på tillväxtmarknader. Förbättrat marginaler och kassaflöden senaste året. Deras fokus är att förbättra sina kassaflöden vilket de tror kommer öka för året. Också återhämtat sig från att ha för mycket skulder. Analytiker tror på förbättring för deras verksamheter, troligtvis deras exponering mot tillväxtmarknader och att de kommer öka sina vinster. (Telecom)


Nederman Holding
Nederman levererar lösningar för industrier så de ska bli säkra och miljövänliga. De hade en liknande rapport som Bulten. Klart bättre vinst för kvartalet och medvind i konjunkturen. Underleverantör i industrin som gynnas av bra konjunkturläge i industrin. (Industrivaror och tjänster)

Gunnebo
Gunnebo levererar säkerhetslösningar till olika bolag och banker. Deras rapport visade på ingen direkt underliggande tillväxt på grund av den minskade kontanthanteringen i bl.a. Indien. Däremot har de en förbättring av lönsamhet. De har ett lönsamhetsprogram som bör gynna deras marginaler. (Industrivaror och tjänster)

Peab
Peab är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. De har gått riktigt bra i år och deras rapport visade på närmare 30 % omsättningstillväxt och 100 % vinsttillväxt jämfört med samma kvartal förra året. Det är allmänt ett byggföretag som gynnas av högkonjunkturen och byggboomen i Sverige. (Bygg och anläggning)

Scandic Hotels
Scandic driver hotell och har på senaste tiden förbättrat sin verksamhet och marginaler. De drivs av högre beläggning på grund av högkonjunktur vilket gjort att deras EBITDA ökat och de expanderar i Norden. (Hotell)

Förlorare i år:

Autoliv
Autoliv utvecklar och tillverkar produkter för bilsäkerhet. De har sedan årsskiftet gått ner i likhet med många biltillverkare men inte kunnat leverera liknande tillväxt som övriga biltillverkare. Deras rapport var däremot i linje med förväntningarna och de hade ett första kvartal något bättre än deras tidigare guidning. (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Tethys Oil
Tethys Oil utvinner som namnet antyder olja. De har liksom andra oljerelaterat gått ner med oljan i år. Däremot var deras rapport bra och visade på ett starkt kvartal, varpå bolaget gick upp i pris. Har tidigare aktivt bevakat bolaget och det är ett välskött oljebolag som om det inte var för volatila oljepriser är trevligt och äga. (Olja)

Amerikanska portföljerna

Liknande trend återfinns i de amerikanska portföljerna. Best Buy och Wabash National Corp har gått bra. Best Buy på grund av förbättrade marginaler och bättre inhemsk konsumtion. Wabash som tillverkar vagnar till lastbilar och tåg gynnas på grund av bättre industri.

De aktier som gått dåligt är Atwood, Noble Corp och Transocean på grund av oljan. Då de arbetar med att ta in order på sikt så har de setts som billiga, då de haft bra ordrar hittills som togs in innan kraschen i oljan. Nu med kraschen och ingen större återhämtning i oljepriserna så kommer deras omsättning och intjäning att kollapsa. Oron kom tillbaka efter att oljepriset minskat sen årsskiftet.

Summering

Om vi summerar rapporterna verkar det som att det varit ganska blandat på uppgångsfronten, där uppgången främst varit i företag där som förbättrat sina verksamheter och varit drivna av konjunkturen. Inte i något av företagen ovan har det skett några stora förändringar i utöver att de går lite bättre än innan. Men i stora hela är det inte mycket som ändrat sig från årsskiftet och det skulle vara nästan omöjligt att välja ut dessa vinnare i förhand.

Nedgångar har främst skett i oljerelaterat, och det är svårt också att veta hur oljepriset utvecklar sig. Autoliv har gått sämre de med, vilket kan anses lite konstigt då liknande bolag i övrigt gått bra. Därav fördelen att investera kvantitativt, billiga aktier tenderar att uppvärderas till slut oavsett vad börsens kortsiktiga åsikt är om dem. Tycker att denna genomgång också illustrerar svårigheten att aktivt välja vinnarna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *