Kvantitativa portföljer – prestation hittills

Nu har jag haft mina fem svenska kvantitativa portföljer i snart ett och ett halvt år och i och med årskiftet är nu en naturlig punkt att utvärdera deras prestation.

Syftet med denna period var dels att ha en testperiod och dels att skapa en väl diversifierad portfölj bestående av ett antal olika kvantitativa strategier. Nu kan man säga att denna period går mot sitt slut i och med att jag kommer göra en större ombalansering i portföljerna.

Portföljerna kan klassas in i tre kategorier, först Magic formula, som togs med eftersom det var med Magic formula allt startade och det är den mest kända av de olika strategierna. Andra kategorin är rena värdestrategier, detta i form av EV/EBIT, som är i tester den bästa enskilda värdemåttet, och Value composite, som är en kombination av ett flertal värdemått. Den sista kategorin är en kombination av värde och momentum, där momentum innebär att man endast köper billiga aktier i positiv trend och undviker köpa fallande knivar.

Sedan start har utvecklingen för de olika kategorierna varit följande:

Magic formula + 43,42 %
Värdestrategier + 38,95 %
Värde + momentum + 42,5 %

Av alla strategier var det faktiskt Magic formula som gick bäst hittills, mycket på grund av att den lyckades pricka både Lucara Diamond och Oriflame det senaste året. Värde med momentum gick en aning bättre än den utan momentum, vilket är också vad de flesta tester visar, då momentum ökar avkastningen med några procentenheter per år. I What Works On Wall Street så visar de att värde med momentum slår endast värde totalt 35 av 45 år, vilket gör att resultatet inte är så konstigt.

Nedan visas utvecklingen för alla portföljer sedan start.

En slutsats man kan dra från portföljerna individuella prestation är att de inte skiljer sig så mycket mellan varandra. Avkastningen för varje portfölj är ganska lik den sammanställda ovan, vilket gör att jag inte bifogar de individuella portföljernas grafer. Ändå har det varit bra att ha flera strategier eftersom de har gett bra avkastning i olika perioder, t.ex. har de med value composite toppat nu i december medan de med EV/EBIT toppade i oktober. Totalt sett är portföljerna plus minus noll sedan oktober, då value composite gått upp och EV/EBIT gått ner. Nu får vi se hur de går det kommande året.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.