Världens marknader i dagsläget

Lite då och då kommenterar jag om hur världens aktiemarknader och andra marknader ser ut i dagsläget och min egen syn på det, mest på skoj eftersom jag främst går på mekaniska modeller i mitt investerande. Allt eftersom tiden går och ju mer jag läser på om det så inser jag hur svårt det är att läsa av framtiden och marknaderna. Det är mycket som hänt nu senaste året som man inte trodde skulle hända och vissa saker som man trodde skulle hända som också hände.

För det första har det gått mer än ett år gått sedan börstoppen. Detta år har varit väldigt annorlunda över världen och alla marknader förutom den amerikanska är i stort sett ner. Här i Sverige har storbolagen gått ner medan småbolagen haft ett otroligt bra år. Sedan toppen den 27:e april 2015 är storbolagen ner med -22 % medan småbolagen är upp med + 6 %. Småbolagen toppade i december och är något ner sen dess. Avkastningen har skiljt sig otroligt mycket och faktorer så som momentum hade ett riktigt bra år förra året medan värde funkat bra i år (se bevakningslistor här).

I USA har S&P 500 i stort sett varit stilla denna tid, medan börser runt om i världen gått ner. Världens marknader exklusive USA är ner -15 % sedan toppen i maj. I USA har också olika delar av marknaden gett olika avkastning och värdeaktier är nu ner -20 % (QVAL) under denna period.

Det har inte bara varit aktier som gett dålig avkastning sedan våren 2015. Också obligationsfonder och andra räntefonder har knappt gett någon avkastning sedan dess. Många korta räntefonder och penningmarknadsfonder har till och med gett negativ avkastning, något vi ännu inte har sett i obligationsfonderna men som mycket väl kan ske om räntorna går upp. Om vi däremot kollar i år har det varit ganska bra för obligationer, då räntorna har återigen gått ner till nya bottennivåer.

Guld och andra metaller så som koppar, aluminium, nickel etc har vad som det verkar satt sin botten efter sin mångåriga björnmarknad sedan 2011. Men det är alltid svårt att avgöra och de hovrar nu alla kring sitt 200 dagars glidande medelvärde, vilket brukar vara en bra köpsignal och signal att avgöra trenden med. Guldet är den enda som har ett glidande medelvärde med positiv utveckling och har gett hela 20 % sedan årsskiftet. Däremot har gruvbolagen sett en tvärvändning och sedan januari i år har de nästan dubblats i värde.

Oljan är den med nu över 200 dagars glidande medelvärde och har gjort en ordentlig comeback sedan botten i början av året. Om den nu ska hålla 50 USD per fat är frågan framöver. Det finns lite mixade åsikter om oljan framöver men trendmässigt är den rätt.

Om man ska översätta alla dessa signaler till något slags uppfattning av marknaden så kan man säga att inte så mycket har hänt ändå det senaste året. Speciellt i USA bland stora företag där de knappt har rört sig åt något håll. Bland råvarubolag har det varit lite en shake-out och oljebolagen börjar nu få problem. Den sektorn har också lidit av problemen att ha för stora skulder vilket kan leda till framtida konkurser.

Vissa observatörer kan se att oljepriset kan fortsatt bli lågt, något som gås igenom i detta podcastavsnitt på The Investors Podcast. Där intervjuas bloggaren bakom Our Finite World och kommenterar att det kan mycket väl vara så att oljepriset inte kommer vara så högt framöver. Det finns också andra farhågor om att det kan bli stora avskrivningar på tillgångar framöver då vi kan mycket väl vara tvungna att begränsa vårt uttag av olja (läs denna rapport). Andra resonerar att vi kan sett en vändning och att vissa oljerelaterade tillgångar är riktigt lågt värderade.

När det kommer till olja och råvaror så håller jag mig till att lägga det i ”too-hard-pile”. Det är alldeles för svårt att veta något om hur det kommer utveckla sig framöver och det enda jag kan gå på är statistik att bolag med en viss karaktäristik kommer utveckla sig bra. Gruvbolag var värderade till P/B 0,25 vid årsskiftet med en F-score på 6-9 och en hanterbar belåning, lika med oljeborrningsföretag idag. Dessa bolag tenderar att leverera en bra avkastning men kan mycket väl också gå i konkurs vid fortsatta problem inom sektorn. Gruvbolagen gick upp med 100 %, men det betyder inte att de garanterat kommer fortsatt göra så, och samma med oljeborrning idag.

När det kommer till aktiemarknader så ligger jag mer åt att inte se några större förändringar. Börsen skulle kunna gå upp med 10 % eller ner med 10 % till årsskiftet och det skulle vara förväntat i min mening. Ekonomierna i väst går fortsatt bra och vi har inte sett en lågkonjunktur än. En sån kommer förr eller senare och det är troligtvis då vi kommer se nedgångar på marknaderna. Som det ser ut i dagsläget så är vi snarare i ett scenario likt de nedgångar man såg innan toppen på konjunkturen likt 1987 och 1997. Men det är alltid svårt att säga och varje cykel är olik den andra. Hösten avgör i alla fall vilken riktning börsen tar och om vi väl kommer se en större bear market. Notera att vi ännu inte sett en sådan i USA än.

Allmänt om vi kollar till investeringar och potentiell avkastning framöver så tror jag på Ray Dalios råd om diversifiering framöver (se video här). Han tror på en låg avkastning framöver på börsen men inte med så vilda svingar. Vi kan vara i ett skeende nu där många förväntar sig att börsen kan gå ner med -50 %, vilket gör att vi kanske inte kommer att se det. Kollar vi historiskt sett på perioder med osäker och låg avkastning så brukar strategier så som att följa tillgångsmomentum och investera kvantitativt gå bra. Därför tror jag på att det fortfarande kan vara värt att satsa på sådana strategier trots mediokra utsikter för avkastning. Värde globalt sett kan också prestera bra, med tanke på den dåliga avkastning som värde levererat på sista tiden. Momentum däremot känns bra att vänta med tills efter nästa lågkonjunktur, eftersom man annars kan fastna i en så kallad momentum-krasch.

Det är svårt att göra en väl avvägd bedömning av världsläget och investera efter en sådan, därför rekommenderar de flesta erfarna investerare att sätta upp en allokering och sedan följa denna. Jag skulle verkligen inte bli förvånad om vi om ett år skulle se en börs som gått ner med -30 %, men inte desto mindre om den gått upp med + 30 %. Vi är i slutet av en konjunkturcykel som nu pågått i USA sedan 2009 och i Europa/Sverige sen 2012, om det är slutet vi nu ser eller en början på toppen är frågan. Om ett år får vi kanske se vart vi är, det senaste året gav inget klart besked i alla fall.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *