Framtida förväntad avkastning

Kollar man runt bland olika aktörer på marknaden så ser det pessimistiskt ut för framtida förväntad avkastning på börs och på olika tillgångar. Olika aktörer i USA tror på endast några enstaka procent per år i avkastning på den amerikanska börsen de kommande 15 åren. StarCapital sammanställer regelbundet avkastningen för olika marknader utifrån historiska CAPE och PB-data och de anger en förväntad avkastning på runt 4 % per år för USA och 6 % per år för Sverige. Hur vägen sen kommer vara på vägen dit är däremot oklart, den kan bli slagig.

Historiskt sett brukar aktier ge en avkastning som är som nominell tillväxt + utdelningar. Utöver det tillkommer omvärderingar av aktier vilka nu värderas relativt högt upp och troligtvis kommer dra ner framtida avkastning då värderingen kan gå ner, därav de lägre siffrorna från StarCapital ovan. Kollar vi på andra marknader än den svenska och den amerikanska så finns där mer positivt ljus och det finns många billiga marknader globalt sett där troligtvis avkastningen kan finnas framöver. Så det finns potential för en bra framtida avkastning om man väljer att kolla globalt sett. Sen är det alltid värt att notera att värdeinvestering i högt värderade marknader brukar fungera bra över tid ändå, som i Japan efter bubblan där.

Kollar vi räntor brukar det nuvarande ränteläget vara en ganska bra proxy för vad långa räntepapper så som obligationer brukar avkasta framöver. 10-årsräntan ligger på 0,9 % vilket också är vad man kan förvänta sig att det kommer ge i avkastning kommande tio åren. Däremot kan det också komma att bli ännu lägre om räntorna går upp, då långa räntepapper de senaste tio åren gav 1 % mer i avkastning på grund av det sjunkande ränteläget (från 4 % till 1 %). För korta räntor och sparkonton behöver inte detta vara fallet, utan det justeras mycket av det nuvarande och framtida ränteläget vilket ingen troligen vet, även om inte många tror att det kommer att bli någon procent i snitt de kommande tio åren.

När det kommer till fastigheter och hus så brukar värdet på husen utvecklas likt inflationen. Endast de senaste 20 åren har de utvecklats högre än inflationen, vilket troligtvis inte kommer fortsätta på grund av den nuvarande höga värderingen. Därför är den främsta avkastningen på huset den hyra som man betalar till sig själv/sparar när man bor i huset. I jämförelse med nybyggnationer och andrahandshyror så ligger den intjänade hyran på 3 % av boendets värde för många boenden i storstadsområdena. Av det ska man också dra av lånekostnaden och slitage på boendet. Tillsammans med en värdestigning i takt med inflationen och ett slitage på 0,5 % per år kan det bli en avkastning på 4,5 % per år, men det kan också bli en värdeminskning på grund av de höga priserna för tillfället.

Om räntorna stannar låga framöver innebär det att det finns ett litet arbitrage mellan hyresnivån och ränteläget vilket gör att avkastningen på det egna kapitalet blir högre. Om räntan håller sig på 2 % per år efter avdrag under kommande år och att slitaget är ungefär 0,5 % per år innebär det att med 80 % belåningsgrad en avkastning på 4,5 % på eget kapital. Stiger däremot räntan till över 3 % per år innebär det negativ avkastning på eget kapital. Sen måste man tillägga att om boendet stiger med inflationstakten på 2 % är det främst det egna kapitalet som gynnas eftersom lånet inte skrivs upp med inflationen. Det blir i så fall ytterligare 10 % avkastning på eget kapital vilket ger totalt 14,5 % avkastning på eget kapital vid 2 % ränta efter avdrag och 10,5 % avkastning vid 3 % ränta.

Som det ser ut i dagsläget verkar inte utsikten för olika tillgångsslag så bra framöver. Aktier kan komma att ge runt 6 % per år kommande tio år, räntor kan komma ge 1-2 % per år och bostadsfastigheter runt 4,5 % som man i stort sett betalar till sig själv eller banken. Detta är de mer optimistiska scenariona och avkastningen kan komma att bli lägre. T.ex. var realavkastningen i stort sett plus minus noll på alla kapitaltillgångar i Sverige mellan 1912-1942 och 1965-1980, så det behöver inte vara så förvånande om det sker framöver. Därför kan det komma att bli allt viktigare att investera globalt på ett genomtänkt och bra sätt och mitt sätt att göra det är att använda beprövade strategier.

Vad tror ni om framtida avkastning?

Mer läsning:
http://mebfaber.com/2016/04/30/fine-dont-use-cape-ratio/

Ray Dalios åsikter om framtida avkastning som han också tror blir låga:
https://www.youtube.com/watch?v=UBXjlNNNFus

Historisk avkastning:
http://www.tradevenue.se/Investerarfysikern/avkastning-p%C3%A5-svenska-tillg%C3%A5ngsslag-1870-2012

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *