Översyn av allokering och global exponering

I och med ett stadigt inflöde av nya pengar i portföljen genom månadssparandet är det alltid bra ibland att stanna upp och se över den långsiktiga allokeringen och fördelningen av sitt sparande. Det är också viktigt att ha en plan över hur portföljen ska vara fördelad på sikt och ta hänsyn till den globala exponeringen så att man kontinuerligt ser över sitt sparande och gör medvetna val.

Mitt nuvarande sparande är fördelat som följande:

30 % Taktiskt tillgångsallokering
33 % Kvantitativa aktieportföljer
20 % Aktiv aktieportfölj
14 % Räntor
3 % Guld

Då den taktiska portföljen är investerad i räntor innebär det att ca 50 % är i aktier och ca 50 % i räntor.

Sedan starten av mitt sparande har jag regelbundet skrivit ned hur sparandet är fördelat och hur det utvecklats. Nedan visas hur fördelningen ser ut från början av 2014:

I stort sett började sparandet försiktigt under 2014 med successivt sparande i aktier och sedan våren 2015 har fördelningen legat ganska stilla tills idag, även om det varierat lite. Den stora skillnaden senaste året har däremot varit den globala exponeringen, som successivt ökat.

Den taktiska tillgångsallokeringsportföljen (dual momentum) är globalt investerad och ligger i de tillgångar som har haft högst momentum senaste året. Av aktieportföljerna är hälften investerat i Sverige och hälften globalt. En stor del av detta är investerat i billiga bolag i USA och kan lida en risk av en högt värderad dollar. Däremot talar mycket för att dollarn kommer vara fortsatt dyr och med lågt värderade värdeaktier kan det kompensera den dyra dollarn. En fördelning som jag tänkt åstadkomma framöver är att ha ungefär 1/3-del i svenska aktier, 1/3-del i amerikanska aktier och 1/3-del i resten av världen. För min egen del innebär det att framöver är det lämpligt att investera i aktier i resten av världen, vilket är en lämplig exponering på grund av den dåliga utvecklingen där de senaste åren och den låga värderingen som finns på dessa marknader. Problemet är endast att det är dyrt att investera i enskilda aktier på marknader utanför Norden och USA, vilket gör att IVAL och GVAL får fylla den funktionen än så länge.

För att hålla kvar vid den långsiktiga fördelningen i portföljen har jag skrivit ihop en Investment Portfolio Statement. Detta också för att hålla fast vid den långsiktiga planen av sparandet. Den utgör regler för portföljen och måste revideras om jag tänkt ändra på sparandet på sikt. Enligt den ska min taktiska portfölj utgöra 30-35 % av sparandet, de kvantitativa portföljerna utgöra 30-35 % av sparandet och den aktiva 20-25 % av sparandet.

Att se över sitt sparande ibland kan vara bra för att se att man är på rätt spår. Annars blir det lätt att man avviker alldeles för mycket från sin plan vilket tyvärr kan resultera i att sparandet inte ser ut som det var tänkt från början. Därför brukar jag lite då och då kolla att sparandet följer min plan.

Hur lägger ni upp er globala exponering och allokering?

EDIT: Såg tidigare inte att kommentarer på bloggen var avaktiverade, nu är de i alla fall aktiverade. 

3 reaktioner på ”Översyn av allokering och global exponering”

  1. Skulle gärna läsa mer om din taktiska allokering – är det global equity momentum du hänvisar till eller har du månne satt upp någon slags GTAA som inte förärats egen flik på trade vanue?

  2. Jag implementerade Aggressiv GTAA á la Meb Faber vid senaste stora bytet för att på så sätt inkludera andra tillgångar och bredda Dual momentum. I stort sett bygger den på samma princip, bara med flera tillgångar. Du kan läsa om den här: http://www.enklainvesteringar.se/portfoljmodeller/aggressiv-global-taktisk-tillgangsallokering/ Tenderade att börja spekulera i guld och råvaror, så kände det var bättre att göra det inkludera det i en strategi, plus att AGG GTAA har gett 3-4 % mer per år än global equity momentum senaste 40 åren. Dual momentum implementeras på pensionsportföljerna fortfarande.

  3. Stort tack – mycket intressant! Vore spännande i framtiden att läsa ytterligare om dina tankar kring hur man bäst implementerar en sån strategi; växling/courtagekostnader, dag för ombalansering samt mer om hur en sådan strategi går ihop med övrigt sparande som det diskuterat ovan.

    Glad påsk!

    R

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.