Att sätta upp ett kvantitativt sparande

Under ett och ett halvt år har mycket av denna blogg och min tid gått åt att sätta upp ett kvantitativt sparande i aktier. Genom att läsa ett flertal böcker, artiklar och bloggar i ämnet så har jag kommit fram till den nuvarande strukturen som jag har. Det innebär att ha fyra/fem portföljer med olika strategier som allokeras om en gång per år vardera uppdelat på de fyra kvartalen för att få en jämn spridning av sparandet. Trots den relativt ordnade struktur jag skapat är jag inte helt nöjd med detta då alla aspekter inte är fullt genomtänkta. Det farliga är också att ändra portföljen allt eftersom då kvantitativa strategier kan ta ett tag innan de ger en bra avkastning. Därför är det bra att sätta upp så tydliga regler som möjligt för strategierna och att följa dessa kontinuerligt.

Ett av de första besluten man behöver välja i ett kvantitativt sparande är efter vilken/vilka strategier och vad som är bra komplement. Värde och momentum har gång på gång visat vara bra komplement till varandra, antingen i kombination i sitt aktieval eller separat för sig. Det beror lite på vad man känner sig mest trygg med, jag kan i alla fall säga att jag känner mig mer trygg med värdeaktier med momentum än endast momentum, vilket gör att jag ännu inte har börjat investera i endast momentumaktier.

Sen gäller det att man hittar en strategi man känner att man kommer hålla fast i länge och att trots nya rön dyker upp så håller man kvar vid denna strategi. Därför kan breda strategier som Value Composite vara bra, då den inkluderar flera olika mått. Value Composite introducerades av James O’Shaughnessy i sin bok What Works On Wall Street. På grund av dess underliggande logik att alltid ligga investerad efter alla olika värdemått och fortsatta prestation rekommenderar både James och hans son Patrick denna strategi regelbundet idag. Sen finns det också strategier som bygger på enkel logik, likt EV/EBIT som både Tobias Carlisle och Alpha Architect anser är det värdemått som presterat bäst. Också i What Works On Wall Street presterade EV/EBIT bäst av enskilda värdemått (men kombinationen var en aning bättre). Själv föll jag för dessa två strategier som jag valt att ha både med och utan kombination av momentum.

Den stora faran är att man hittar en strategi som inte är tillräckligt beprövad eller att man successivt tenderar att hitta bättre strategier allt eftersom. Det kommer alltid finnas strategier som presterat bättre i något test, speciellt då olika strategier presterar olika bra under olika epoker, vilket gör att det viktiga är att börja med de strategier man tror att man kan ha i flera år framåt. Därför har jag funderat på att antingen avsluta den inte fullt så optimala Magic formula strategin, placera om den för att passa strukturen nedan eller ha den på sidan av det kvantitativa sparandet, också på grund av det stora överlappet med de andra strategierna och att det inte passar med omallokeringsschemat.

En annan aspekt är global exponering. Kvantitativa aktieportföljer går ganska lätt och billigt att sätta upp med svenska aktieinnehav, nordiska och amerikanska. Ett annat sätt är att köpa en ETF som investerar på liknande sätt. Själv har jag investerat i Quantitative Value (QVAL) och International Value (IVAL) av den anledningen, för att på ett enkelt sätt få en global exponering och slippa underhåll, kostnader för screeners samt courtage (notera växlingsavgiften också tillkommer i courtaget). I dagsläget är fördelningen ca 1/3-del i globala aktier och 2/3-delar i svenska aktier i mina kvantitativa portföljer. Min plan framöver är att sikta på 50-50 för att få en bra avvägning mellan valutarisk och global exponering. Efter ett tag vill man kanske utföra det globala kvantitativa sparandet helt själv och om en okej kostnad på ca 1 % av portföljens värde för screeners så som Value Signals eller Screener.co, plus runt 1 % i courtage, krävs det att de kvantitativa portföljerna är över 300 000 kr.

Jag håller löpande att kolla på att lägga till ren momentumportföljer att komplettera de rena värdeportföljerna. Däremot är det ganska tidskrävande med en momentumportfölj och det finns många aspekter som är svåra att implementera. Därför är de globala alternativen Quantitative Momentum (QMOM) och International Momentum (IMOM) istället aktuella. Som Patrick O’Shaugnessy skrivit behöver man inte heller ha helt 50-50 i värde och momentum, utan en mer optimal variant kan vara att ha 70-30.

För att ge lite idéuppslag så sammanfattar jag inlägget med min egen långsiktiga plan på kvantitativt sparande som det ser ut just nu:

50 % i Svenska aktieportföljer:
Februari: EV/EBIT + momentum
Maj: EV/EBIT
September: Value composite
November: Value composite + momentum

50 % i QVAL, IVAL, QMOM och IMOM (50-50 fördelning värde och momentum)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *