Tre månader med nya kvantitativa portföljer

Nu har det gått tre månader sen jag startade mina nya kvantitativa portföljer. Insikten jag gjorde var att då olika strategier presterar olika bra under olika tidpunkter så är det bäst att använda flera och på så sätt få en jämnare total avkastning. Utöver det så lämpade det sig med att ha flera strategier, så att man kan balansera om och göra insättningar i dessa utspritt under året, men fortfarande ha en innehavstid på ett år i varje portfölj. Jag tänkte i detta inlägg redovisa hur det har gått för dessa strategier under de första månaderna och hur utvecklingen visar på vikten att ha flera strategier.

Först och främst så har dessa strategier gått förvånansvärt bra under dessa tre månader. Nedan visas utvecklingen för alla portföljer tillsammans och de har gått upp med 14 % när index är ner -4,5 %. Nästan lite för bra enligt min smak, då överavkastning kommer i vågor vilket innebär att en sämre period kan komma framöver.

Den portfölj som gått bäst är Magic Formula, som gett en avkastning på 21 %. Denna viktades också om här i månadsskiftet och har gått upp med 5 % samtidigt som börsen är ner med -5 % sen dess. För denna portfölj så tar jag helt enkelt aktierna som kommer fram från Börsdatas screener.

I min portfölj som jag kallar ”Deep value” och som skippar ROIC komponenten i Magic formula, som endast tar med EV/EBIT, är upp 12,2 % bättre än index. Hittills så vinner Magic formula mot denna enklare form av värdeinvestering.

I en annan portfölj så har jag tagit EV/EBIT och lagt till en momentum-komponent. I många tester har detta gett en bättre avkastning än endast EV/EBIT och det var min huvudstrategi fram tills september. Den har sedan dess gett 14,3 %.

I boken ”What works on wall street” motiverar författaren att en bättre metod är att kombinera alla värdemått, då de går in och ut ur mode. I boken definieras Value composite one som är en kombination av P/S, P/B, EV/EBIT, P/FCF och P/E-talen. Denna strategi har gett lägst resultat med en avkastning på 7,4 %.

  Jag gjorde också en portfölj med Value composite one och momentum vilken gått mycket bättre. Denna har gett en avkastning på 15,9 %, vilket är näst bäst av alla portföljer.

Först är det intressant att alla portföljer slog index, det var inte något jag räknade med. Det andra intressanta är också att skillnaden mellan bästa och sämsta portföljen är 13,6 procentenheter i avkastning, bara på 3 månader. Det visar det viktiga i varför flera strategier är bra att ha. Den sämsta och bästa strategin, Value composite one och Magic formula, har presterat likvärdigt över tid, men bara på några månader kan prestationen skilja sig mycket.

En annan intressant observation är att min redovisning i detta excel-ark skiljer sig lite mot den verkliga prestationen. Det beror främst på att den verkliga fördelningen mellan aktierna är inte helt jämn då portföljerna inte är så stora. Men ju större de blir desto lättare är det att följa den teoretiska avkastningen (10 aktieposter om 10 000 kr styck är lättare att få jämn fördelning i än 10 aktieposter om 1 000 kr styck).

Vid årsskiftet startade jag en liknande studie med flera kvantitativa portföljer, men där jag inte satte in några pengar i dessa. Portföljerna jag skapade då var dels Magic formula, EV/EBIT och P/B samt kombinationer av dessa, allt summeras i detta excel-ark. Där ser man ordentliga skillnader i prestation. Magic formula slog där också index med 20 % vs 5 % för index. Resten underpresterade däremot och P/B-portföljen har gått sämst med nästan -30 %. Det är också en stor anledning till varför jag inte investerar i låga P/B-företag och net-nets, de kan mycket väl underprestera stort under vissa perioder.

Nu får vi se hur portföljerna klarar resten av året och nästa år. Det ska bli intressant att se en längre utveckling av portföljerna för att se hur bra det är att ha olika portföljer. Nu ska jag också ha en momentumportfölj framöver, som är mindre korrelerad till resten av portföljerna ovan och kanske skapa ännu mer långsiktig avkastning. Utöver dessa så har jag också IVAL och QVAL som investerar kvantitativt i amerikanska värdeaktier och kommer att kompletteras med motsvarande momentum-ETF:er framöver. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.