Halvår med aktiva och enkla aktieporföljen

Nu har det gått ett halvår med aktiva och enkla aktieportföljen och resultatet hittills är riktigt bra. Portföljerna startade första februari och index är upp 5,9 %. Index utgår från att man investerat motsvarande summa i SIX30 Return index, t.ex. Avanza Zero.

Aktiva portföljen är upp med 19,33 % eller 13,43 % över index. Förra veckan har den slagit all-time-high var och varannan dag och stod som högst i mitten av förra veckan. Pengamässigt så har det inte gett så mycket då större insättningar har skett först senare. Det har lönat sig att köpa bra och billiga bolag.

Enkla aktieportföljen som investerar efter EV/EBIT + momentum har gett en avkastning på 10,71 % eller 4,81 % över index. Här är inte överavkastningen lika tydlig och senaste dagarna har bidragit tydligt med överavkastningen. Oavsett så har strategin gett bra resultat, trots att inte värdeaktier har gått så bra den senaste tiden. Att köpa billiga aktier med momentum har lönat sig.

Enkla fondportföljen fyller den 1,5 år och har gett lite bättre avkastning än det svenska index då den varit investerad i globalfonder. Det har varit ett riktigt bra 1,5 år med en börs som gått upp med 30-40 %, speciellt driven av en billigare dollar.

Nu är det ganska kort tid som utvärderas och det är svårt att dra slutsatser. Oavsett så har hittills de strategier som jag skrivit om här på bloggen alla gett högre avkastning än index.

Jag har haft en del kritiska röster som kommenterat här på bloggen och sagt att man som investerare bör hålla sig till att köpa stora stabila bolag oavsett börsläge, likt det Graham beskriver som ”defensive investor” i The Intelligent Investor. Hittills så visar resultaten att det inte är den enda vägen att gå, utan att man kan studera marknaderna och investera på andra sätt med bra resultat. Dessutom så har det hittills fungerat bra med att investera kvantitativt och följa marknaders momentum.

För att slå marknaden gäller det att vara annorlunda och leta där inte andra letar. Min favoritinvesterare Joel Greenblatt gjorde just det och lyckades få en avkastning på 40 % per år under en period på 20 år. Warren Buffett har själv sagt att han skulle lyckas få 50 % avkastning per år om han hade mindre kapital att investera på liknande sett. Hittills så har den approachen gett bra avkastning och det ska bli intressant att se hur det går i olika börsklimat.

Jag tror starkt på att strategierna kommer att fortsätta leverera och de brukar historiskt sett gå ännu bättre i en svagare börsutveckling. Som forskare till yrket är jag empiriskt driven och empirin visar klart och tydligt att dessa strategier ger en bra riskjusterad avkastning oavsett vad olika kritiker tycker och känner om dem.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *