Värde plus momentum

En läsare uppmärksammade en serie inlägg av AlphaArchitect där de testar liknande strategier som jag har i min kvantitativa värdeportfölj. Jag själv brukar läsa på AlphaArchitect regelbundet då jag gillar deras strategier och analyser (det var de som refererade till Dual momentum och förordet till Dual momentum boken är skrivet av Wes Gray som driver Alpha Architect).

Det de testade i inlägget var att ta de lägst värderade 10 %-en efter EV/EBIT av alla bolag med marknadsvärde över 1,8 miljarder dollar. Sedan dela upp denna i två, med de som har högst momentum och de som har lägst momentum baserat på 12 månaders prisuppgång. Detta jämförs med den halva som är lägst värderad till EV/EBIT, alltså de 5 %-en lägst värderade bolagen efter EV/EBIT. Resultatet är följande (åren 1975-2013):

Källa: AlphaArchitect

Vi ser att en klart högre avkastning och Sharpe-kvot fås om vi tar den halvan där aktierna har högre momentum, något som observeras i liknande tester. Så det känns bra att denna tes stödjer tidigare resultat och det jag investerar efter. Tidigare har jag sett tester på just detta endast under åren 1999-2011, vilket är lite kort tid, men också sett andra tester med liknande mått under åren 1975-2013 som ovan.

I ett tidigare inlägg testar de också att kombinera värde och momentum genom en gemensam ranking, likt Magic Formula men där ROIC byts ut mot momentum. Denna presterar mindre bra och de kommer fram till att det är bättre att satsa på värde och momentum separat. De länkar också till två artiklar om detta som jag kollade igenom. Dessa båda säger att det är bra att kombinera värde- och momentum, ena med ett ranking system och ena med att helt enkelt kombinera två separata värde och momentumportföljer. Båda ger ett klart bättre resultat än varje faktor för sig. Frågan är bara om man ska ha 50 % i en värdeportfölj och 50 % i en momentumportfölj eller kombinera dessa i en och samma portfölj? AlphaArchitect kom fram till att det första alternativet var det bästa, men forskningen där är oklar och andra påstår att det andra är det bästa. Oavsett är det bra att kombinera av värde och momentum i portföljen och i deras analys så var det bäst att ta värdeaktierna och sedan de som har högst momentum av dessa, något också Tim du Toit kom fram till och jag använder.

Återigen så visas att värde och momentum är de anomaliteter som visar att effektiva marknadsteorin inte alltid fungerar och detta går att använda genom att investera i värde- och momentumaktier. Dessutom är dessa anomaliteter negativt korrelerade vilket gör att de går perfekt att kombinera. Om man nu ska kombinera det i en och samma portfölj så är metoden att först ta de lägst värderade aktierna och sedan ta de som har högst momentum att föredra.

På AlphaArchitect kom de fram till att de hellre investera i de värdeaktier med högst kvalitet, då dessa har gett lika bra avkastning som värde och momentum men med lägre volatilitet. Däremot är det ganska svårt att mäta kvalitet, vilket gör att deras metod är svår att åstadkomma i praktiken. Dessutom så såg jag inget bra resultat som visar att värde och kvalitet är negativt korrelerade och det känns snarare som att de inte är det. Därför så använder jag värde och momentum i min kvantitativa portfölj.

Däremot så är det nästan exakt som AlphaArchitects kvantitativa strategi som jag aktivt investerar efter. Jag letar bland de billigaste aktierna på börsen, oftast med hjälp av EV/EBIT, och väljer de som har störst potential att stiga i värde och är kvalitetsaktier (förutom VSS som är ett litet experiment). Denna strategi som de har kvantifierat är också lik den strategi som många kända värdeinvesterare har t.ex. Warren Buffett, Joel Greenblatt etc. I mina senaste böcker som jag läst om såna strategier är det också just det jag läst: hitta värde och kvalitet. Alltså hitta en koncentrerad portfölj av bra och billiga bolag. Så istället för att kvantifiera kvalitet så lägger jag det på mig att utföra detta, vilket känns både spännande och givande.

Så det roliga är att jag faktiskt använder mig av allt det som AlphaArchitect kom fram till men på ett lite annat sätt.

Läs mer:
http://blog.alphaarchitect.com/2014/10/07/our-quantitative-value-philosophy/
http://blog.alphaarchitect.com/2015/05/07/combining-value-investing-momentum-investing-part-2/
http://blog.alphaarchitect.com/2015/03/26/the-best-way-to-combine-value-and-momentum-investing-strategies/
http://blog.alphaarchitect.com/2014/09/23/mixing-momentum-and-value-a-winning-combination/#.VRQNGPzF9MU

4 reaktioner på ”Värde plus momentum”

 1. Bra inlägg, som vanligt. Det finns ju som sagt en del forskning i ämnet och det verkar fullt möjligt att det stämmer. Några inspel jag noterat i någon nu bortglömd läsrunda.

  Survival bias – att mätningen görs på bolag som finns kvar skulle kunna vara en möjlig källa till mätfel. Bolag utan momentum kanske köps upp i större utsträckning? Ett annat är att risken stiger med adderat momentum (högre pris relativt värde ger högre framtida risk för nedgång).

  Ett tredje område som har ganska vettig logik för överavkastning är lågbetaaktier. Den intuitiva förklaringen skulle vara att en rik person kan välja att högbelåna lågbeta eller köpa högbeta obelånat för att nå en viss avkastning. Den som har begränsade lånemöjligheter måste köpa högbeta för att nå en viss avkastning. Intressant tycker jag.

 2. Angående survival bias så tas detta med i de studier jag sett. Däremot så kan det vara en anledning till att effekten finns.

  Risken ökar också med momentum, något de flesta studier visat. Ett bra exempel är IT-bubblan där momentumaktier gick upp som en raket och sen ner snabbt också. Men köper man värdeaktier med momentum så minskar risken jämfört med enbart momentum, eftersom de har fundamenta att gå på.

  Intressant, inte läst så mycket om lågbetaaktier men såg nu denna artikel:
  http://blog.alphaarchitect.com/2015/03/05/why-the-low-volatility-anomaly-exists/
  Gillar förklaringen att investerares icke-rationella beteende späs på i högbetaaktier, vilket gör att det lättare går att förlora pengar där då priset oftast är mer frikopplat från det fundamentala värdet. Intressant koncept. Ska se över mina aktier utifrån detta.

 3. Ja, det är intressanta med lågbeta-argumentet. Det ligger ju nära värdeinvesteringar, moat och liknande. Hög-beta kan förstås locka fram brist på rationalitet (lätt att hitta exempel när man letar bland raketerna). Samtidigt finns det som sagt även en högst rationell förklaring. Anta att du lovat ut en viss avkastning men inte får låna hur mycket som helst – då kan du tvingas köpa högrisk för att klara ditt åtagande. Precis i den rävsaxen sitter många livbolag idag.

  Kan egentligen inte lågbeta så djupt men två bra länkar nedan.

  http://pages.stern.nyu.edu/~lpederse/papers/BettingAgainstBeta.pdf
  http://seekingalpha.com/article/2600845-betting-against-beta

  … vilka jag citerade i det här inlägget.
  http://gottodix.blogspot.se/2015/02/ar-vardeinvesteringar-objektivt-bast.html#comment-form

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *