Kvantitativ värdeinvestering – kombination av olika nyckeltal

I detta inlägg kommer jag att gå igenom olika kombinationer av nyckeltal och hur de har presterat från det jag hittills kommit över. Studierna i detta inlägg är desamma som jag nämnde i mitt tidigare inlägg om endast enstaka nyckeltal av Carlisle och Tim du Toit.

Den mest kända kombinationen av nyckeltal är troligtvis Greenblatts Magic Formula, där han kombinerar ROIC och EBIT/EV. En annan känd är Piotroskis F-score med företag med låg P/B-ratio. Nedan kommer jag att gå igenom ett antal och se hur dessa har presterat. Jag har också testat några av dessa strategier i mitt tidigare inlägg där jag jämförde olika värdeinvesteringsstrategier och i mitt inlägg om Magic Formula med P/B.

Först till Carlisles resultat, se länk nedan. Han kombinerade tidigare nämnda P/B, P/E och FCF studie och fick att om man kombinerar dessa så fås en bättre, mer jämn avkastning. Detta då P/B presterade bättre under vissa decennier, medan P/E och FCF presterade bättre under vissa. Kombinerade man dessa strategier så fick man 20,5 % i avkastning samt en mer jämn avkastning än om man endast satsat på en strategi. Detta tyder på att olika strategier fungerar olika bra under olika tider. Utöver denna studie har han lagt upp studier som visat att välja de företag med lägst P/B boostar resultaten för P/E. Detta stämmer med mina tidigare observationer att P/B boostar resultaten för Magic formula. Däremot säger Carlisle fortfarande som kommentar att EV/EBIT är det bästa att satsa på, och detta slår alla kombinationer.

Tim du Toit resultat i Quantative Value Investing in Europe täcker fler strategier och är det jag kommer att fokusera på här. Först så vill jag kommentera några enkla nyckeltal och mer kända sammansatta strategier. Här redovisas resultaten för de 4 % högst rankade företagen på europeiska marknader mellan 1999-2011 med en marknadsavkastning på 2,25 %. För att lättast se skillnad så redovisar jag den totala avkastningen under perioden.

En faktor (4 % högst rankade):
Index: 30,5 %
EBIT/EV: 373 %
P/B: 619 %
FCF: 313 %
Magic formula (EBIT/EV + ROIC): 235 %
ERP5: 601 %

Notera att P/B och ERP5 resultaten var mer koncentrerade runt topp 4 %, medan EBIT/EV, FCF och MF var mer utspridda bland topp 10 %. På svenska börsen kan det vara viktigt då det är svårt att få en diversifierad portfölj med endast 4 % av large och mid cap, helst bör man komma upp i 10 % (runt 10-15 bolag). ERP5 är en intressant faktor som fungerar riktigt bra på small cap. Denna kombinerar rankningen av ROIC, EBIT/EV, P/B och 5 års ROIC. Man kan se det som en kombination av Magic formula och P/B och den presterar klart bättre än Magic formula, speciellt på small cap.

Nu till hur dessa strategier kan förbättras genom att lägga till ett sekundärt nyckeltal. Här så tar man de 20 % högst rankade av det primära nyckeltalet, sedan 20 % av dessa med högst ranking av ett sekundärt nyckeltal.

Två faktorer (20 % av 20 %):
Index: 30,5 %
P/B+EBIT/EV: 692 %
P/B+FCF: 685 %P/B+F-score: 685 %
EBIT/EV + P/B: 560 %
MF+P/B: 643 %
MF+EBIT/EV: 412 %
MF+ROIC: 122 %
ERP5+P/B: 680 %
ERP5+EBIT/EV: 590 %

Notera att Magic formula presterade sämre tillsammans med ROIC än utan och presterade bättre med EBIT/EV. Detta styrker att EBIT/EV är bättre än Magic formula så som Carlisle har hävdat. ERP5 är i så fall en mycket bättre faktor som också tar med P/B. Genom hela rapporten så visar det främst att P/B och EBIT/EV skapar bäst resultat, både enskilt och när de kombineras. Klart tydligast är att låga P/B företag har klarat sig bäst under åren 1999-2011, något som också stämmer med Carlisles undersökning. Intressant så fås MF + P/B och ERP5 högre resultat än EBIT/EV + P/B. Det innebär att ROIC är bra när man kombinerar med P/B och EBIT/EV. Så troligtvis är en kombination ROIC + P/B + EBIT/EV att föredra än bara P/B + EBIT/EV, även om EBIT/EV är att föredra framför EBIT/EV + ROIC. Så ROIC endast är bra om företaget har mycket eget kapital, vilket känns logiskt eftersom det annars inte skulle ha så stor roll. Därför tror jag att MF + P/B eller ERP5 är mycket bättre än Magic formula. Däremot så har det bästa alternativet varit att investera i P/B-aktier där sedan de bäst rankade efter EBIT/EV, FCF eller F-score valts ut.

Som slutsats så har det varit bäst att investera i de aktier med högst EBIT/EV, FCF eller F-score bland de bolag som haft lägst P/B. Därefter är kombinationen av ROIC+EBIT/EV+P/B bäst, i formen av MF+P/B eller ERP5, något som jag också tidigare observerat. Carlisle säger att EBIT/EV är det bästa nyckeltalet att gå efter och är mycket bättre än något annat. Detta har i du Toits studie blivit slagen av ERP5 och P/B. Däremot så fungerar EBIT/EV bättre på större företag, och ERP5 fungerar klart bättre på små företag. Då Carlisle främst undersökt mid och large cap företag så kan EBIT/EV vara ett bättre nyckeltal. Dessutom är toppen mer jämn. Allmänt så gäller att EBIT/EV, P/B och kombinationen av ROIC+EBIT/EV+P/B är otroligt bra nyckeltal att investera efter för att få en överavkastning mot index. I nästa inlägg kommer jag att gå igenom hur dessa kan kombineras med aktiekursers momentum för att få en ännu bättre avkastning.

Läs mer:
http://www.quant-investing.com/strategies
http://greenbackd.com/2014/06/23/the-combination-metric-backtest-and-comparison-of-value-deciles-1951-to-2013/
http://greenbackd.com/2010/03/01/how-pe-juices-pb-returns/
http://greenbackd.com/2009/11/25/contrarian-investment-extrapolation-and-risk-lsvs-two-dimensional-classifications/

4 reaktioner på ”Kvantitativ värdeinvestering – kombination av olika nyckeltal”

  1. Testade att laborera med grahams strategi på börsdata och lyckades uppnå en avkastning på 13470% från 2001 tills nu.

    http://borsdata.se/strategy/graham

    Använde mig då endast av kriterierna 2,3,4,5 och 7 och köpte 5 bolag på large/mid cap. Tror du det kan vara någon idé att investera så rent kvantitativt i fortsättningen? Tycker resultatet känns väldigt stabilt om man kollar för åren alla köpen gjordes.

  2. Tror att det kan vara svårt att investera efter något sådant. Testade göra samma men fick inte samma avkastning som du fick. Det kan lätt bli stor skillnad då det endast är 5 bolag. Ändrade något kriterie och fick en enorm skillnad på avkastning, så frågan är om det är just tur eller något mer genomgående. Själv vill jag ha lite mer på benen innan jag litar på det och investerar efter det.

  3. Hej, mycket intressant artikel! Du skriver att du i nästa inlägg ska gå igenom hur dessa nyckeltal kan kombineras med momentum. Var hittar jag det inlägget?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *