En serie inlägg om kvantitativ värdeinvestering

Jag har tänkt skriva en serie inlägg om kvantitativ värdeinvestering och information som jag kommit över efter att ha letat runt på internet. Alla dessa inlägg baseras på aktuella forskningsresultat och det finns vidare läsning som jag rekommenderar och själv kommer att läsa framöver. Allt detta kommer att resultera i min nya strategi för min kvantitativa värdeportfölj (den gamla Magic formula portföljen). Jag ska försöka vara så kritisk som möjligt mot resultaten, eftersom det är lätt att falla för något man gillar. Jag ska också reflektera över vilka de passar och vilka de inte passar och logiken bakom de olika resultaten. Allt jag kommer att skriva är min nuvarande uppfattning, något som mycket väl kan ändra på sig i framtiden (jag har endast läst om kvantitativ värdeinvestering i några månader, så det finns mycket att läsa innan man är fullärd). Förhoppningsvis kommer det leda till att både ni läsare får läsa om intressanta strategier och det hela kommer att leda till en väl genomtänkt bra utformad strategi.

Varför gillar jag kvantitativ värdeinvestering?
Jag har alltid älskat modeller, ekonomiska lika väl som fysikaliska, och hur man ska tolka data. Fysik liksom ekonomi är datadrivna forskningsområden där vi endast kan skapa modeller efter experimentell data. Dessa kan sedan användas för att kunna förutspå vad som kommer att hända. På grund av denna unika egenskap som vi genom århundraden av forskning lyckats komma fram till har vi nu kunnat bygga upp det samhälle vi har idag med alla dess finesser. Modeller är min grej och det är vad jag satsat på. Men man ska inte förföras av modeller, fungerar de inte så får man kassera dem. Det är tyvärr ganska vanligt fenomen i nationalekonomin att man håller kvar vid modeller som inte fungerar av politiskt övertygelse, vilket är synd. Det bästa är att se igenom det och endast se om det fungerar eller ej. Genom att då testa modeller över längre tid så kan man få bekräftelse om det fungerar eller ej.

Forskning inom finansiell ekonomi har kommit fram till två saker som egentligen säger emot varandra. Det ena är att de finansiella marknaderna är effektiv, den andra är att de inte är det. Jag tror faktiskt på båda teserna. Marknaden är effektiv på så sätt att prissättningen återspeglar all information som finns i dagsläget. Däremot så tror jag att reaktionen på dessa är för stor vilket skapar skeva värderingar i marknaden. Detta gäller både på lång och kort sikt. På lång sikt så skapar detta bear och bull market på grund av konjunkturen. På kort sikt så skapar det över- och undervärderingar på aktier. För den aktiva investeraren så är det just marknadens information som spelar in och därför så återspeglar denna oftast marknaden, eller agerar till och med sämre. Däremot så tittar man förbi psykologin och informationen så kan vi se en annan sak. Aktier som värderas billigt relativt till fundamenta presterar bättre över tid. Alltså reagerar marknaden för mycket till den information som finns, och där spelar då kvantitativ värdeinvestering sin roll. Så länge detta sker så är kvantitativ värdeinvestering effektiv. Dessutom så gör detta också marknaden mer effektiv, då de värderar upp annars för undervärderade aktier. Det kan bli så att fler och fler använder denna modell, men då bör modellen mer och mer konvergera mot index. Så det blir en win-win situation.

I kommande inlägg så kommer jag att skriva om följande teman:

  • De nyckeltal som presterat bäst över tid och hur dessa kan kombineras
  • Aktiers momentum och hur det kan användas för värdeinvestering
  • Vilket market cap man ska investera på
  • Mina slutsatser och min nya kvanitativa värdeportfölj
Det bästa med detta område är att så många har tagit fram och delat så mycket data. Det är ett riktigt aktuellt ämne och det är roligt att ta del av all denna information. Själv kommer jag komplettera med egna observationer och jag hoppas att ni kommer att få en trevlig läsning de kommande dagarna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.