Teknisk analys för aktiv portfölj – Let the trend be your friend

Jag har velat använda teknisk analys för att avgöra när jag ska köpa en aktie då jag helst vill köpa en aktie som går upp och inte en aktie som inte är i nedåttrend och kommer fortsätta falla, så kallad fallande kniv. Jag har läst ett flertal inlägg av Kavastu som skriver på sin blogg hur viktigt det är att undvika aktier i fallande trend och att det finns många småsparare som behåller sina aktier trots stora fall. Därför har jag konceptet acceptabel förlust och så vill jag helst köpa lågt värderade värdebolag i som vänder från en kortvarig nedvärdering. Därför vill jag använda teknisk analys vilket jag kommer gå igenom nedan. Jag kom över en bra samling genomgångar av tekniska indikatorer på Tradingportalen.com som jag länkar till i min genomgång.

 Glidande medelvärden är den första indikatorn jag kom över och som jag tycker visar på stora rörelser ganska bra. Glidande medelvärden tar bort mindre rörelser och visar på de större. T.ex. så använder jag den indikatorn för att se när det är läge att gå in i aktier igen efter ett tungt fall på aktiemarknaden. Vanliga glidande värden är EMA 50 (exponential moving average) och SMA 200 (simple moving average). För mer info hur denna kan användas se hur CMJ på Tradingtheomx  använder den i sin investeringsstrategi. Däremot så känns den mindre lämplig för investera i aktier enligt The Magic Formula då dessa kan tillfälligt var i knipa. Det bra med den är att den sållar bort företag i en långvarig nedåtgående trend, likt Oriflame och MTG som jag gärna undviker. Så mitt kriterium som jag kommer använda är att SMA200 bör ej varit långvarigt negativt lutande och EMA50 < SMA200 under längre tid. Det finns flera bolag med något jag tror är en tillfällig dipp med EMA50 < SMA200 och det är många av dessa jag köper, t.ex. Byggmax.

Nästa verktyg är RSI. RSI står för Relative strength index och mäter styrkan på börsen, om aktien är i överköpt eller underköpt läge. Det är ett tal mellan 0 och 100. Denna indikator passar återigen för OMX-index då den visar överköpt och underköpt läge för detta. De senaste ett-två åren har börsen kunnat köpas 1 % billigare om insättningen gjordes då RSI < 50. Däremot för enskilda aktier så kan den visa överköpt läge en hel kursrusning, och om man väntar tills RSI < 50 så sitter man snopen där efter att ha missat hela börsuppgången. Så på index hjälper det, men inte så mycket för enskilda aktier.

Den sista och nya verktyget är MACD. Den indikerar momentum för aktien genom att plotta EMA 12 och EMA 26 i jämförelse med EMA 9. Då EMA 12 är högre än EMA 26 indikerar det köpsignal och tvärtom. Denna har jag tänkt använda för att undvika aktier i nedåtgående trend. Är EMA 12 > EMA 26 så köper jag då kursen troligtvis kommer fortsätta uppåt. Är aktien i nedåtgående trend så avvaktar jag tills det vänder, vilket indikeras av EMA 12 > EMA 26. Denna kan också användas för kortsiktig trend, där måttet är i timmar istället för dagar. T.ex. Byggmax är i klar uppåtstigande trend, men faller för tillfället så jag avvaktar till den kortsiktiga trenden bryts.

Jag har sammanställt allt i några konkreta kriterier:

Långsiktiga kriterier:
Aktier som ej är i längre nedåt trend, SMA200 långvarigt negativt lutande och EMA50 < SMA200 under längre tid.
Köp då MACD i uppåtstigande trend, EMA 12 > EMA 26

Kortsiktiga kriterier:
Köp då MACD (timme) är i uppåtstigande trend, EMA12 > EMA 26

Så gällande aktierna på min inköpslista så har jag beslutat att göra följande:
Köp SEB
Köp Byggmax, JM och NCC då kortsiktig MACD är i uppåtstigande trend.

På bevakning till positiv långsiktig MACD signal:
ÅF
Fenix Outdoor
Lagercrantz group

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *