Första inköpen till aktiva portföljen

Efter en veckas aktieanalys så har jag nu skapat två bevakningslistor. Dels en som innehåller fördelaktigt värderade bolag i dagsläget och som föll ut som mina favoriter efter den första vändan analys där jag gått igenom olika branscher steg för steg.

Bevakning 1:
Telia
H&M
NCC
SEB
ABB
Castellum
Industrivärden
Investor
Betsson
Trelleborg

Bevakning 2:
Elekta
Mekonomen
Axis
Fenix Outdoor
Axfood
Intrium Justitia
Unibet
Handelsbanken
Bilia
Bahnhof
Hexpol
Autoliv
Atrium Ljungberg
ITAB

Detta gick ganska snabbt ändå att hitta dessa aktier, men det finns många där ute och jag har litat ganska mycket på andras värderingar osv.

Min första lista är främst stabila högutdelande storbolag. Nu är det bara att avvakta tills det blir aktuellt köpläge i företagen. (Alltså RSI<50) Första köpen kommer att ligga runt 200-300 kr per företag då de flesta företagen är värderade ungefär så mycket. Nu närmast så kommer jag göra ytterligare djupanalyser av dessa företag för att se vilka som är intressanta att äga och försöka skapa några slags investeringskriterier jag ska följa.

Min andra lista är intressanta aktier men som jag valt att med avvakta dels av två anledningar, dels för att vissa aktier har fallit mycket det senaste året och dels för att aktierna kan vara övervärderade. Så för vissa så väntar jag tills utvecklingen vänder och vissa ses som intressanta alternativ vid ännu en dipp likt den som skedde i augusti och oktober.

Totalt är det 24:a bolag i min bevakningslista och tanken är att den i framtiden bör ligga på 20-30 bolag med kanske några inköp då och då vid attraktiva värderingar. Nu till nästa del i processen genom att utforma en analysmodell.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *