Teknisk analys, att använda EMA50 vs MA200

När jag valde att börja investera i börsen så stod jag mellan att investera enligt konjunkturen eller enligt teknisk analys. Jag valde att investera enligt konjunkturen då denna metod kändes baserad på bättre teori och makrodata. Däremot har den inte varit felfri då den t.ex. gav köpsignal under början av 2000-talet, men som gett bra resultat därefter, vilket jag går igenom i denna bloggpost. Totalt har det gett 16,3 % per år sedan september 2001. Däremot fick man först en nedgång på -45 % om man köpt in sig under september 2001 tills oktober 2002 och det tog 3 år för börsen att återhämta sig till samma nivå. Det skulle vara väldigt smärtsamt att sitta dessa tre år med stora förluster på ursprungsvärdet, så därför kollar jag på mer säkrare metoder.
En av dessa är att göra teknisk analys. Det går ut på att man köper då börsen går upp och säljer då börsen börjar gå ner. Då börsen generellt går upp så säljer man bara vid större dippar. Detta görs genom att man använder ett glidande medelvärde för 200 dagar (MA200) och sen säljer när ett exponentiellt medelvärde för 50 dagar korsar detta (EMA50). Detta visar på att börsen har gått över i en nedåtgående trend. Däremot är denna strategi inte helt felfri liksom den ovan, men man säkrar sig för stora ras och enligt den så förlorar man max 12-13 % sedan 1999 för OMXS30. Däremot ger den felsignaler och inte bra signaler efter toppar. Detta sker speciellt för S&P500 som gett två riktiga och tre falska signaler under 70-talet, en riktig och två falska signaler under 80-talet (hög inflation), fyra falska signaler under 1990-talet (expension av aktiemarknaden), tre riktiga och tre falska signaler efter år 2000. Men för 70- och 80-talet så har vissa falska signaler ändå blivit riktiga om då det varit bättre att gå över till obligationer. Dessutom har man undvikit 4 stora prisfall med denna metod. För OMXS30 så har det bara varit en falsk signal sedan år 2000 och som skedde år 2006. De riktiga signalerna stämmer överens med konjunkturen, vilket betyder att båda metoderna är bra. 
Avkastningen om man använder teknisk analys och följer att sälja vid MA200 korsar EMA50 och sedan köpa när det motsatta sker så hade man fått en avkastning på +380 % på SIX30 Return Index sedan 2003. Dessutom hade man bara riskerat ett maximalt fall på -13,2 %. Det gav tyvärr en falsk säljsignal som gjorde att man tappade 12 % av innehavet. För S&P 500 så hade det varit en avkastning på +125 %. Denna gav däremot ett flertal falska säljsignaler vilket kostade en -8 %, -5 % och -11 %. Så på något sätt vill man undvika dessa, frågan är hur.
Sälj och köpsignal OMXS30 (SIX30 Return index värde):
Sälj: 13:e september 2000 (112,4) -12,5 % från topp
Köp: 19:e maj 2003 (45,5) Undvek ett fall på -67 %
Sälj: 27:e juni 2006 (90) +97 % sen köp, -13,2 % från topp
Köp: 20:e september 2006 (102) Missar uppgång på 13,6 %
Sälj: 14:e september 2007 (119) +17 % sen köp, -10 % från topp
Köp: 8:e maj 2009 (87,5) Undvek ett fall på -50 %
Sälj: 5:e juli 2011 (131) +50 % sen köp, -4 % från topp
Köp: 17:e februari (128) Undvek ett fall på -26 %
Idag: +38,5 % sen köp
Total utveckling 2003-idag: +378,8 % eller 17 % per år
Sälj och köpsignal S&P 500:
Sälj: 16:e oktober 2000 (1375), -10 % från topp
Köp: 1:a maj 2003 (916) Undvek ett fall på – 45 %
Sälj: 10:e augusti 2004 (1074) +17 %
Köp: 5:e november 2004 (1166) Missar en uppgång på 8,5 %
Sälj: 18:e juli 2006 (1237) +6 %
Köp: 28:e augusti 2006 (1302) Missar en uppgång på 5,3 %
Sälj: 4:e december 2007 (1463) +12,4 %, 
Köp: 25:e juni 2009 (920) Undvek fall på – 53 %
Sälj: 29:e juni 2010 (1041) +13 %
Köp: 11:e oktober 2010 (1165) Missar en uppgång på 12 %
Sälj: 10 augusti 2011 (1121) -3,8 %, -18 % från topp
Köp: 23:e januari 2012 (1316)
Idag: +49 % (1965)
Total utveckling 2003-idag: +125 % eller 7,7 % per år.
Utan falska signaler: +191 % eller 10 % per år.
Som syns i graferna nedan så har en signal för sälj visats för EMA50-MA200 strategin. Detta på grund av det stora tapp som sågs här i oktober. Frågan är då om detta är en sann eller falsk signal. Liknande falska signaler gavs 1998 och 2006, vilka följdes av stora uppgångar. Då vi mer är likt 1998 och 2006 i konjunkturen så tolkar jag dessa som falska och vill därför inte sälja i dagsläget. Däremot kan det vända nu, men det känns osannolikt då räntorna är rekordlåga och enda sättet att få pengar att växa är på börsen. Men ett Europa och Kina som saktar ner så kan det gå utför, det gäller att hålla koll nu.
Frågan kvarstår i hur jag ska göra framöver. Konjunkturstrategin har visat sig kunna ge prisfall till upp till -45 %, något jag inte känner mig helnöjd med. Därför så känns en strategi som tillåter prisfall på -15 % mer okej. Kan känna av det nu till exempel då innehavet föll ganska starkt. Frågan är däremot hur man bäst anpassar denna strategi så att man minskar effekten av falska signaler, vilka kan ge ganska stora förluster. Det får ske framöver.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.