Lönenivåer inom universitet och högskola

I och med föregående inlägg om en höjd brytpunkt så kom jag över intressant statistik för hur mycket anställda på universitetet tjänar. Det visar sig vara ganska distinkta nivåer på inkomsterna. Följande fick jag fram ur SACO lönesök för P10-P90:

Doktorand: 24 000 – 30 000 kr/månad
Postdoktor: 30 000 – 40 000 kr/månad
Lektor: 40 000 – 50 000 kr/månad
Professor: 50 000 – 70 000 kr/månad

Ganska intressant lönestege trots allt. Sedan är det också vanligtvis att en lektor har docenttitel. De olika titlarna är baserat på följande mängd forskning:

Doktor: 1 avhandling (4 års heltidsforskning)
Docent: 2 avhandlingar (8 års heltidsforskning)
Professor: 3 avhandlingar (12 års heltidsforskning)

Detta innebär inte att man kan bli professor efter tolv år inom universitetet, utan det tar mycket längre tid eftersom lärande och administration ska plusas på. Men jag tyckte det var en allmänt intressant lönestege samt titel-stege.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *