Höj brytpunkten och värnskatten

Värnskatten fungerar idag som att motverka höga inkomster. Då man skattar mer än 50 % av sin inkomst är högavlönade inte lika motiverade att öka sin lön. Detta är bra för att jämna ut inkomstklyftor och motverka att till exempel börs-vd:ar roffar åt sig hela kakan, då de oftast har kontroll över sin egen lön samt företagets ekonomi. Piketty menar på att medianlönen i USA är i stort sett konstant sedan Reagan sänkte marginalskatterna från 80 % till 30 % i USA då det ökade incitamenten markant för höginkomsttagare att öka sina löner på bekostnad av låginkomsttagare. T.ex. om bolaget var mer lönsamt så kunde de välja att antingen ge sig själva mer i lön eller sina medarbetare. Vid 80 % i marginalskatt så fanns inte så stora incitament att ge sig själva löneökning, utan löneökningen skedde bland arbetare och tjänstemän. 

Förra året var gränsen på ”för hög lön” satt på 50 400 kr per månad. Det är 65 % högre än vad medellönen eller 85 % högre än medianlönen. Det innebär att det inte är okej att tjäna mer än 65 % mer än medellönen är i Sverige. Jag tror många håller med om att denna gräns är ganska lågt satt, då många tjänstemän blir påverkade, t.ex. så är medianlönen för civilingenjörer, civilekonomer och jurister över gränsen för de med 15 år arbetslivserfarenhet. Professorer på universitetet har nästan alla också en lön över gränsen. (All data från SACO lönesök) Däremot är det endast 10 % av civilingenjörerna, civilekonomerna, juristerna och professorerna en lön över 70 000 kr per månad. För att inte straffa de högutbildade i samhället så bör brytpunkten för värnskatt höjas till 70 000 kr per månad, då kommer man i huvudsak åt högt uppsatta chefer som i många fall kan sätta sin egen lön.
Bengt Westerberg gav ett förslag att skatten i Sverige bör ha två steg. Först ett där man betalar 30 % skatt på sin inkomst och sedan ett där man betalar 50 % marginalskatt. Detta koncept är bra där idag så betalar man en marginalskatt på 30 % på inkomster mellan 12 000 kr till 36 000 kr, för att den sedan ökar till 50 % vid 36 000 kr, något som påverkar ca 25 % av lönetagarna. Jag förespråkar en till marginalskattsnivå som är 60-70 %. Denna bör inträffa vid 70 000 kr, något som endast påverkar de med högst löner, de som sätter sina egna löner på bekostnad av andra. På så sätt tar man bort värnskatten som påverkar vanliga tjänstemän och gör så att den endast påverkar de med riktigt hög inkomst. Så höj brytpunkten och värnskatten.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *