Halva världens befolkning lever i länder med mer än 5 % tillväxt

Enligt Världsbankens data för BNP tillväxt så lever halva av världens befolkning, ca 3,5 miljarder, i länder med mer än 5 % i tillväxt. Denna tillväxt är i dagsläget mellan 5-8 % i dessa länder och den väntas konvergera mot mellan 6-7,5 % de närmaste åren. Med en tillväxt på 7 % så dubblas ekonomin inom loppet av 10 år, vilket betyder att närmare halva jordens befolkning kommer att vara dubbelt så hög inkomst om 10 år (baserat på att tillväxten delas likformigt i befolkningen). De länder som jag tagit med i beräkningen är: Kina, Indien, Pakistan, Bangladesh, Indonesien, Vietnam och Nigeria. Alla är länder med 90 miljoner invånare eller mer och med bland den fattigaste delen av befolkningen i världen. Med en sådan tillväxt hamnar Indien, Pakistan och Vietnam på ungefär Kinas nivå om 10 år och Kina och Indonesien blir nästan klassade som industrialiserade länder. Intressant utveckling för halva världens befolkning. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *