Statslåneräntan fortsatt låg, kanske låg skatt på ISK nästa år

Statslåneräntan, som bestämmer skatten på ISK-kontot, har legat under 1,5 % sedan mitten av augusti. Troligtvis kommer den fortsatt ligga på den nivån fram till sista november då Riksbanken inte verkar vara så pigga på att höja räntan inom snar framtid. Det innebär att det kommer att bli riktigt låg skatt på ISK-kontot nästa år, runt 0,5 %. Dagens skatt är på 0,627 %, så skatten kommer att sjunka. Om vi överslagsräknar och säger att man skattar på det belopp som finns på ISK-kontot i slutet av året så blir skatten 250 kr på mitt insatta belopp (40 000 kr), förutsatt att jag fortsätter spara i samma takt som jag gör nu. För att jag ska gå plus måste pengarna ha ökat med minst 2,09 %. Nästa år så är beloppet som är insatt 88 000 kr, och vid 0,5 % skatt innebär det 440 kr i skatt. För att gå plus så behöver avkastningen vara 1,5 % det året, alltså blir statslåneräntan en miniminivå på hur mycket kontot måste ge i avkastning för att vara lönsamt. Detta är lite förenklat räknat, man bör ta hänsyn till att skatten sker på schablonbelopp och ränta på ränta principen. Så miniminivån ligger ganska lågt, alltså räcker det att en avkastning på mer än ca 1,5 % nästa år för att ISK ska vara en bra deal.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *