Sverige hoppar upp i välståndsligan

Från 2006 till 2013 så har Sverige hoppat upp från plats 12 till plats 7 i OECD:s välståndsliga om man räknar köpkraftskorrigerad BNP per capita, något som Anders Borg skryter med på Di Debatt. Anledningen är att real BNP i de europeiska länder som låg före Sverige har sjunkit medan den svenska har ökat. Sverige har nu 43 500 USD per capita i produktion, jämfört med Schweiz och USA som har ca 54 000 USD. Räknar man däremot i BNI (inkomster) per capita så hamnar Sverige på 5:e plats med nästan 45 000 USD per capita och närmast över oss är USA och Schweiz med ca 54 000 USD per capita (där Schweiz har gått om USA). Det innebär att nationalinkomsten per capita för Sverige har ökat från att ha varit 76 % av USAs år 2006 till att vara 83 % år 2013. Det innebär att Sverige är nu näst högst inkomster inom EU och fortsätter vi i denna takt så är vi ikapp USA till år 2030. EU håller också på att komma ikapp USA och har gått från 60 % av BNI per capita till 63 % sedan 2004.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *