Potential i BRIC-länderna

Kom över denna sida (se länk) där de globala världsbörserna jämförs. Enligt analysen så visar den på bra potentiell tillväxt i tillväxtmarknaderna framöver, något som stödjer ett extra stort innehav i dessa fonder. Något som står ut är Kinabörsens låga värdering och använder man Världsbankens data så kan man se en trend för BRIC-länderna som visar på att dessa inte riktigt har återhämtat sig efter finanskrisen (ligger på 50 % av BNP)  medan USA och Sverige är i dagsläget ganska normalt värderade (120 % av BNP). Däremot så var BRIC-ländernas börser relativt små för 10 år sedan, innan krisen, och kanske inte återgår till liknande nivåer i framtiden. Om de ligger kvar på liknande nivåer som nu eller ökat så är däremot värderingen gynnsam. Mest talar för Kina och Indien som kommer ha en framtida tillväxttakt på 5-8 % per år, men det talar också för Ryssland där värderingen är extremt låg, men där också tillväxttakten är knapp och politiska oroligheter stora. Mest talar det för Kina, där är P/E-talet 10,48 och börsen har legat stilla sedan slutet av 2009. Indien är efter valet högt värderat och ligger nu med P/E på 19,04, men kan vara attraktiv om börsen faller lite igen. Ryssland är som sagt riktigt lågt värderad med ett P/E-tal på 5,13, däremot så kan nolltillväxt och sanktioner påverka Ryssland enormt, så det är ett delikat läge.

Totalt sett så känns Kina som det tillväxtland där det finns bäst potential. Där finns också en av de bästa fonderna som är inriktade på de olika BRIC-länderna, Cicero China Index A, som investerar i index, har en förvaltningsavgift på 0,8 % (likt deras tillväxtmarknadsfond), och tar inte någon valutarisk. Det kan också vara dags att byta till deras tillväxtmarknadsfond då denna inte tar någon valutarisk och det kan bli troligt att dollarn kan ligga under dagens läge vid sälj (vid säljsignal under 2007 så låg kursen på ca 7 SEK/USD).

Vi får se i slutet av månaden, kanske lägger till Cicero China Index A i portföljen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.