Första insättningen i tjänstepensionen

I måndags så sattes första pengarna in i mitt nya tjänstepensionskonto hos Avanza. Det blev Avanza då de har inga avgifter, i form av flyttavgifter eller andra avgifter, vilket gör att man kan när som helst flytta därifrån. Dessutom har de två av marknadens bästa fonder man kan välja, Avanza Zero och Danske Invest Global Index. Mitt val var att ha 50 % i Avanza Zero och 50 % i Danske Invest Global Index. Hittills har uppgången varit 1,22 % sen i måndags.

Jag har tidigare här på bloggen gjort en lång uträkning varför jag valde just detta innehav (se länk). Bland annat var det att om pengarna hade satts in i en traditionell pension, t.ex. icke-valet, så hade ca 50 % satts in i ränta och 50 % i aktier (och ibland en viss del i fastigheter). Då aktier historiskt sett gett 6,1 % per år under de senaste 142 åren i Sverige (se tidigare inlägg) och obligationer gett 2,3 %, rensat för inflation, så skulle då en insättning i en traditionell pension ge 4,2 % per år. Dessutom så kan obligationer ge ännu sämre de kommande åren. Bara på detta skulle varje krona insatt i en traditionell pension i 40 år bli 5,2 kr, jämfört med 10,7 kr om de var insatta i aktiefonder. Så mer än det dubbla skulle fås om pengarna var insatta i aktier.

Om nu också fonderna skulle vara förvaltade enligt konjunkturen och säljas av vid konjunkturskifte och detta skulle effektivt ge en avkastning på 8 % per år, så skulle varje insatt krona ge 21,7 kr om 40 år. Är detta en effektiv investeringsstrategi, som det visat sig vara sedan de senaste 30 åren, så skulle det ge dubbelt jämfört med aktiefonder, och fyrdubbelt jämfört med 50 % aktier och 50 % obligationer. Så detta är strategin jag kommer satsa på framöver.

I mitt PPM sparande så har jag valt att ha AP7 Såfa, då jag tycker att icke-valsalternativet är ett riktigt bra val. Den har gått upp med 15 % i år, jämfört med 5,5 % för Avanza Zero och 10,75 % för Danske Invest Global Index. Så en riktigt bra spelare. Däremot går den ner mycket vid nergång, på grund av sin hävstång. Därför kan det vara bra att investera med konjunkturen där med, så att sälja vid högkonjunktur.

Totalt är det 5 % av lönen som sätts in på premiepensionen och den valbara delen av tjänstepensionen. Allt är satt i aktier på konton där jag lätt kan handla med dem. Framöver kommer jag applicera min investeringsstrategi på allt innehav, och förhoppningsvis ger detta utdelning. Om det skulle ge 2 % högre i avkastning skulle det resultera i dubbla värdet tills pensionen. Som obligationsfonder så kommer jag att ha AMF Räntefond Lång för PPM och Folksam Obligationsfond för tjänstepensionen.

Se här en bra bild på hur investering med konjunkturen sett ut de senaste 15 åren (se länk).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *