Svenska medianlöner nästan ikapp amerikanska år 2012

Amerikanska medianlöner har halkat efter medellönerna de senaste 20 åren. I Sverige så har de i stort sett följt med. Det innebär nu att svenska medianlöner snart är ikapp amerikanska. Utifrån OECD:s uppgifter på medellöner efter köpkraftsparitet i de olika länderna och SSA:s uppgifter för medianlön så är svenska löner 73 % av USA:s medellön, medan medianlönen är 95 % av USA:s. Detta på grund av att medianlönen i USA är 65 % av medellönen, medan i Sverige är den 85 % av medellönen. Så snart är svenska löner ikapp. Om utvecklingen fortsätter så kommer svenska medianlöner vara förbi de amerikanska inom några år. Redan nu är de ikapp om man kollar på dagens valutakurser och inte köpkraftsparitet. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *