Reporäntan sänks med 0,5 %

Idag sänktes reporäntan med 0,5 % till 0,25 %. Det var överraskande men ett beslut som jag hade hoppats på. Det innebär att inflationen förhoppningsvis kommer att ta fart och ekonomin kommer att gå mot ett normalläge snabbare. Danske Bank misstänkte en sänkning till 0,5 % för att det sedan ska ligga på det läget lika länge som Riksbankens prognos nu vilket skulle innebära att exportefterfrågan skulle öka. Nu minskade räntan ännu mer, vilket försvagade kronan och gör att exporten troligtvis kommer i gång i ännu högre grad.

Förhoppningsvis så är inte Riksbanken för ivriga att höja reporäntan och att vi kommer att ha en lite högre inflation än målet för att parera med de senaste åren av 1 % i KPIF-inflation. Inför nästa räntehöjning kan man börja med att ta bort ränteavdraget så att ränteeffekten kommer att ha ännu mer effekt. Det skulle kunna införas redan nu för att komma åt ökade bolån och företagens räntesnurror. Vi får se framöver om riksbankerna kommer att indikera att ha ett ännu högre inflationsmål, något som skulle göra att räntorna ligger kvar än längre vid nuvarande nivå. Ska bli intressant att se vad som sker makroekonomiskt de kommande åren.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.