Längden på nuvarande konjunkturcykel

Som jag tidigare nämnt så går börsen enligt konjunkturen. Idag står konjunkturbarometern på 101,1, vilket indikerar normalläge i ekonomin. Globalt sett så är börserna värderade till 102 % enligt fundamenta enligt Morningstars analytiker, så ungefär normalläge där med. Riksbanken har sänkt reporäntan då ekonomin har svårt att ta fart och prognosen är att den först behöver höjas nästa år. Så hur länge kommer pågående börsuppgång pågå? Börsen är direkt korrelerad till konjunkturen, den är högt värderad då konjunkturen är som högst, och kraschar in i lågkonjunktur. I figuren nedan så är börsens värdering för de senaste 30 åren (källa Riksbankens historiska monetära och finansiella statistik, volym 2).

Riksbanken sänkte räntan -96 och -05, likt nu, och konjunkturläget låg samma som nu under sommaren -97 och -05. Därefter steg börsen i 2-3 år. Så troligtvis fortsätter konjunkturen gå upp i 2-3 år för att då toppa och sedan gå ner igen. Börsens värde ökade då med 60-90 % för att sedan falla. Troligtvis kommer inte en lika hög topp komma nu, men förhoppningsvis så går börsen upp i liknande takt som de senaste 2-3 åren med 40-50 %. Vi får se!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *