Konjunkturbarometern ner och svag återhämtning

Konjunkturinstitutet släppte nu julis konjunkturbarometer idag och den har sjunkit till 100,4 från 101,3. Så konjunkturen ligger alltså i normalläge, så det är ett tag kvar till högkonjunkturen kommer att inträffa och det blir dags att byta till obligationer. Så fortfarande några år kvar med börsuppgång, sen får vi se hur hög.

Samtidigt så publicerade SCB andra kvartalets BNP siffror. BNP tillväxten är 1,9 % på årsbasis. Det är något lägre än förväntat. Enligt konjunkturinstitutet så bör årets BNP tillväxt vara 2,2 % och kommande års ökning stiga till över 3 % till år 2016, för att sedan sjunka till ca 2 % till 2018. Detta är i likhet med högkonjunkturen åren 2000 och 2007, däremot låg BNP ökningen på drygt 4 % då. Så vi har kommit in i en period med något lägre tillväxt nu efter den stora krisen, men likvärdig med den som skedde innan 1990-talskrisen. Så troligtvis så är det läge att gå ur marknaden under 2016-2017 som tidigare förutspått. Men vi får se var som sker. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.