Investera med konjunkturen sedan 2001

Här ska jag gå igenom hur investeringsstrategin jag tillämpar har gått sedan 2001. I analysen så använder jag mitt jämförelseindex SIX Return Index (SIXRX), vilket min portfölj har haft lik avkastning sedan årsskiftet. Vid sälj av aktier så investeras dessa i AMF Räntefond Lång som investerar i svenska obligationer. Anledningen till att historiken endast är till 2001 är på grund av att det är svårt att lätt hitta längre tidsserier inklusive avkastning. Jag skulle kunna använda Riksbankens uppgifter från deras rapporter med historiska serier, men det skulle vara ett mer omfattande arbete, något som kanske sker i framtiden.

I september 2001 så skedde det köpsignal i konjunkturstrategin då konjunkturbarometern har varit under 90 i tre månader. Då köps SIXRX för 219 den sista september. Sedan ligger vi kvar i marknaden tills då konjunkturbarometern är över 110 i sex månader, vilket sker i april 2007. Så i slutet av april 2007 så säljs SIXRX för 548,91 (150,64 % upp) och obligationer köps. Dessa ökar i sin tur med 9,07 % tills sista oktober 2008 då de säljs och SIXRX köps för 282,10. SIXRX behålls tills konjunkturbarometern återigen visar säljsignal den sista november 2010 då SIXRX säljs för 542,69 (92,73 % upp). Dessa investeras i AMF Räntefond Lång som går upp med 14,68 % tills sista januari 2013 då nästa köpsignal sker. Då köps SIXRX för 590,83 och sedan behålls dessa tills idag då den ligger på 793,55 (upp 34,3 %). Det innebär en total uppgång på 711,5 % på 12,75 år, vilket innebär 17,85 % per år, jämfört med 10,6 % för SIX Return Index. Så denna strategi har gått klart bättre.

Nu kan det vara en intressant fråga att undra var i konjunkturen och i tidigare uppgångar vi är nu. Det skedde en konjunkturtopp under vår/sommar 2000, sen under vår/sommar 2007, sedan under hösten 2010. Kollar vi på börsen så har den gått upp i 2 år enligt konjunkturen, innan dess var det ca 2,5 års uppgång samt en 4,5 års uppgång. Jämför vi med de två tidigare gångerna det varit 2 års uppgång sen en dipp så var konjunkturbarometern mest lik den nuvarande under 2005, medan under 2010 så rådde det högkonjunktur. Så på grund av en fortsatt konjunkturuppgång och billiga pengar så tror jag på en fortsatt uppgång de kommande åren, likt under 2005-2007, snarare än en dipp likt den som skedde 2011-2012. Men det finns också mycket som talar emot det, så som börsens höga värdering. Troligtvis kommer uppgången dämpas i slutet av 2015 då räntorna höjs igen, vi får se då.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *