Lönestrukturstatistik 2013

Nu har lönestrukturstatistiken för 2013 kommit upp på SCB:s hemsida. Medellönen var förra året 30 600 kr, en total ökning med 2,7 % från en medellön på 29 800 kr år 2012. Medianlönen var 26 100 kr eller 85 % av medellönen. 10 % tjänar mindre än 20 800 kr per månad och 10 % tjänar mer än 43 300 kr per månad. Lönespridningen är 2,07 och är en liten ökning från förra året men har legat ungefär runt detta sen år 2001. Kvinnor får totalt 4 500 kr mindre i månaden. Genomsnittliga lönen för män med forskarutbildning är 51 700 kr. 

Så slutsatser man kan dra från denna statistik är att det är väldigt få som tjänar under 20 000 kr i månaden eller motsvarande 120 kr per timme. Medianlönen är lite lägre än medellönen och 65 % av befolkningen tjänar mellan ca 21 000 – 33 000 kr i månaden. 
Intressant att notera är att lönespridningen är på högsta nivån någonsin efter 90-talskrisen. Men det är knappt någon skillnad sedan år 2000. Detsamma gäller gini-koefficienten som legat på ungefär samma nivå som år 2000. Det hela visar på att 90-talskrisen var mycket hårdare för Sverige än den nuvarande krisen. Medianinkomsten minskade reellt med 10 % från 1991 till 1995 och hamnade återigen på samma nivå år 1999. Under samma tid ökade medelinkomsten vilket gjorde att gini-koefficienten ökade. Detta sker nu i USA och övriga Europa, ett intressant fenomen för kriser. Under tiden så har svenska inkomster ökat med 8 % reellt. Vi får se om reformer likt de svenska kommer att ske i USA och Europa så att nivåerna framöver ligger på samma nivå framöver.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *