Konjunkturbarometern åter positiv

Konjunkturbarometern i juni har nu gått upp till 101,0 från 99,2 i maj, återigen över 100 som den varit tidigare i år. Det innebär att konjunkturen är i normalläge just nu, något som tyder att på längre sikt så kommer börsen fortsatt stiga, men kanske inte lika mycket som de senaste 2 åren. Jag delar lite analysen flera börsexperter har på Di och det kan komma en rekyl på 10-20 %, men att vi inom 1-2 år väl är förbi detta. Inga tydliga signaler finns för att vi ska slungas in i en ny lågkonjunktur, utan återhämtning är på gång, om än trögt. Det enda orosmomentet är den låginflationspolitik som nu sker kan göra så att vi hamnar i ett Japanscenario, likt det Paul Krugman menar att vi kan hamna i.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.