Jämförelse av lärarnas löner

OECD har intressant statistik för lärarnas löner samt medellöner. Jag tog och jämförde dessa i olika länder och fick följande statistik. Sverige hamnade bland de länder som hade lägst lärarlöner och ett av de få länder som hade lärarlöner under medellönen. Finland med bra skolresultat hade inte mycket högre, men ändå mer än medellönen vilket skickar en signal. Lönen behöver inte ökas markant, men det ska skickas en signal till att lärare värderas högre än medellönetagaren så att det blir ett mer attraktivt yrke. Kommer vi upp i Nederländernas och Danmarks nivå så hamnar löneläget strax över den nivå högskolelektorer har i lön, ett bra riktmärke att satsa på. Så mitt förslag är att förstatliga skolan, minska lärartätheten i högre årskursen (högstadie/gymnasium), satsa på behöriga lärare samt likställ erfarna gymnasielärare med högskolelektorer.

Lärarlön efter 15 år för gymnasielärare i medellön för landet (år 2012):
Schweiz 170 %
Tyskland 166 %
Nederländerna 136 %
Spanien 135 %

Sydkorea 130 %
Danmark 129 %

Finland 110 %
Sverige 95 %

Frankrike 92 %
USA 90 %

Norge 87 %

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.