Kommentar: EU:s budget

I och med EU-valet nyligen kan det vara intressant att kolla in EU:s budget de kommande åren. Det finns sammanställt i en händig broschyr  på EU kommisionens hemsida. Jag tänkte dra lite intressanta siffror ur denna nedan.

2014 års budget:
Totalt budget: 142,5 miljarder euro, 1 % av BNI.
Highlights – utgiftsposter:
59 miljarder (41,6 %) till ”Sustainable growth: natural resources” aka jordbruk- och landsbygdsstöd varav:
 44 miljarder (31 %) i direkt jordbruksstöd.
64 miljarder (44,9 %) till ”Smart and inclusive growth” varav:
 23 miljarder (16 %) till regional utveckling (fattiga länder).
 9,3 miljarder (6,5 %) till Horizon 2020/forskning.
 1,5 miljarder (1,1 %) till Erasmus+.
8,4 miljarder (5,9 %) till administration.

Så totalt 1 % av hela bruttonationalinkomsten i EU har de centrala organen i EU makt över. Nästan hälften, 41 %, spenderas på ”Sustainable growth” varav merparten går till direkt jordbruksstöd. Den andra hälften spenderas på ”Smart and inclusive growth”, vilket innebär att öka konkurrenskraften i EU samt stödja fattiga regioner inom EU. Inom detta så ligger programmet som satsar på forskning inom EU, Horizon 2020.

Kollar man på längre sikt så sker det en förbättring. Jordbruksstödet, som är en stor del av budgeten nu och vars effekt är tveksam, sänks från 31 % till 27 %. Samtidigt kommer den mer vettiga delen, ”Smart and inclusive growth” öka från ca 45 % till 49 %. Så mer till forskning, mindre till jordbruksstöd.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *