Intressant läsning: Vartannat jobb automatiseras inom 20 år

I helgen kom två intressanta debattartiklar upp på DN. Den ena artikeln var om att vartannat jobb kommer att automatiseras inom 20 år och belyste hur vi bör ta tag i det framöver. Passande nog så lades en kulturdebattartikel upp i liknande tema samma dag. Den handlade om anti-arbetslinjen och att flera röster höjs för att utnyttja tillväxten och effektiviseringarna i mer fritid snarare än mer konsumtion.

Jag rekommenderar verkligen att läsa den rapport som den första debattartikeln är om. Det är Stiftelsen för Strategisk Forsknings rapport om automatiseringen av arbeten gjord av Stefan Hölster, nationalekonom, chef för Reforminstitutet samt adjungerad professor vid KTH:s. Det ska bli riktigt intressant och se hur detta kommer att ske framöver, hur det kommer se ut om hälften inte behöver arbeta. Kommer alla de ha nya jobb eller kommer vi arbeta mindre? I rapporten belyses problem med att det kan bli svårt att ha full sysselsättning i framtiden, sekulär stagnation och om ökade vinster snarare än ökade löner.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *