Tremånadersrapport för portföljen

Nu har jag de första tre månaderna passerat sen jag startade min portfölj. Totalt så har portföljen ökat 7,49 % under dessa tre månader, då det portföljen startades i en dipp under månadsskiftet januari-februari. Innehavet började med att vara:
20 % Spiltan Investmentbolag
20 % Avanza Zero
10 % AMF Småbolag
40 % Danske Invest Global
10 % Handelsbanken MSCI Emerging Markets

Därefter minskade jag andelen i investmentbolag, ökade småbolag och tog bort tillväxtmarknader. I slutet så mitt sparande ut som:
10 % Spiltan Investmentbolag
20 % Avanza Zero
20 % AMF Småbolag
40 % Danske Invest Global

Om vi ser hur de gått för de individuella fonderna så har de ökat med:
Spiltan Investmentbolag: 11,98 %

AMF Småbolag: 9,94 %
Avanza Zero: 7,86 %
MSCI Emerging Markets: 7,89 %
Danske Invest Global: 5,95 %

Portföljutveckling 2014-02-01 – 2014-05-01

Så det var ingen bra idé att överge tillväxtmarknaderna som jag gjorde. Från detta har jag lärt mig en läxa att aldrig sälja innan säljsignal enligt konjunkturindikatorn. På grund av dess hittills dåliga tillväxt och bra fundamenta så valde jag att återigen börja spara i tillväxtmarknader detta månadsskifte. 
Det var inte heller en bra idé att lägga om taktiken från investmentbolag till småbolag. Däremot så har småbolag historiskt gått bättre än investmentbolag och jag väljer att ha kvar denna taktik. Det man i alla fall kan se är att både investmentbolag och småbolag har gått bättre än Avanza Zero, vilket var planen och syftet. Därför ligger jag kvar med denna strategi här också.
Totalt sett så har mitt mål varit att slå DJ World index, vilket har gjorts med råge. DJ World index gick upp med 5,41 % medan min portfölj ökade med 7,49 %. Därför är jag fortsatt positiv till min strategi, men hur en sådan presterar under en så kort tidsperiod som 3 månader bör inte vara avgörande. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *