EU:s och USA:s import och export

Jag läser just nu internationell ekonomi och det är intressant att se hur stor handel olika länder har med varandra. För Europeiska länder så tas det ofta upp hur mycket dessa handlar med omvärlden då t.ex. Sverige exporterar hälften av vad vi producerar. Däremot så är det just på grund av EU som vi gör det, jämför vi med nivåerna innan EU så exporterade/importerade vi ca 20 % av BNP.

Vi får alla höra hur globaliserad världen är idag. Det stämmer till viss mån, men om vi ser på det stora hela så är inte handelsutbytet så stort mellan större ekonomier. Här räknar jag då de två största, EU och USA. Både EU och USA importerar ca 14 % av BNP, mycket av detta med närliggande länder. Så endast 14 % av konsumtionen inom EU och USA kommer utifrån. För både EU och USA så är handelsutbytet med Kina ungefär 2 % av BNP om man räknar importer. Ganska intressant att se det på det sättet när man säger att all produktion sker i Kina idag, då endast 2 % av EU:s BNP består av import från Kina.

Så fortfarande är både USA och EU ganska slutna ekonomier där det mesta sker internt inom de båda ekonomierna, något som bör tas i beaktning när man diskuterar makropolitik. Vi får se nu vad som händer med EU:s fortsatta ekonomiska samarbete och om man lyckas lösa ut de knutar som skapats av de senaste årens kris. Är det hållbart att Tyskland överproducerar och exporterar till resten av Europa mot att de får låna för sin konsumtion? Ska bli intressant att vad som kommer att ske framöver. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *