Långsiktig besparing

Planen är att mina besparingar ska vara långsiktiga, kanske så kommer ett eventuellt bostadsköp spela in men i det långa loppet så är det på lång sikt jag sparar. I och med att jag stod mellan valet att ha ett investeringssparkonto eller ett vanligt konto så gjorde jag en kalkyl för hur mitt kapital skulle utveckla sig om jag sparar 10 % av lönen efter skatt i 40 år framåt (mitt yrkesverksamma liv). Följande antaganden har gjorts: (2 % inflation)
8 % nominell avkastning per år
4 % nominell löneutveckling efter skatt per år

Det gav följande:
Sparat kapital efter
10 år: 440 000 kr
20 år: 1 600 000 kr
30 år: 4 420 000 kr
40 år: 12 000 000 kr

Inflationsjusterat så blir det:
Sparat kapital efter
10 år: 365 000 kr
20 år: 1 100 000 kr
30 år: 2 700 000 kr
40 år: 5 500 000 kr

Om skatt om 1 % på investeringssparkontot skulle dras varje dag så skulle det totala beloppet på det nominella värdet vara 9 440 000 kr, vilket fortfarande är mer än 9 100 000 kr som det skulle bli om 30 % skatt drogs på vinsten. Så det talar för att använda investeringssparkonto om pengarna kan komma att användas inom de närmsta 40 åren.

I alla fall så ger uträkningen något intressant. Genom att undvara 10 % av lönen genom hela livet så har jag vid arbetslivet slutskede ca 5,5 miljoner kr i dagens värde. Med antagandet att man kan använda ca 5 % varje år av avkastningen utan att kapitalet minskar i värde så skulle jag kunna ta ut 23 000 kr i månaden skattefritt utöver pensionen. Inte illa, plus att då har man en ordentlig buffert dessutom. Kanske ska spara 20 % de närmaste 10 åren så blir jag miljonär om ca 11 år!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *