Framtida månadssparande

För ett år sen så läste jag finansiell ekonomi och blev frälst på att investera i passiva fonder. Fördelarna, riskspridningen och argumentet kändes vettiga och verkar vara vad akademin kommit fram till. Detta bekräftades inte minst av förra årets nobelpristagare vilka förespråkar passiva fonder samt alla empiriska studier som stödjer detta. En passiv fond investerar i index, de är den billigaste formen av fonder då de har lägst avgifter. Enligt finansiell teori så är det bäst att investera i globala indexfonder för att maximera avkastningen och minimera risken. Det som bland annat nobelpristagarna sagt är att småbolag och värdebolag har visat på en bättre utveckling sedan 1800-talet och de rekommenderar att lägga en större vikt på dessa. Något som också kan noteras är att den svenska börsen presterat bättre än världsbörsen de senaste 100-åren vilket gör att det är bra att vara home-biased (äga större del svenska fonder än den del de utgör av världsmarknaden som idag är 1 %). Med detta i sinnet och att ha insett att långsiktighet och fördela riskerna genom ett månadssparande har jag lagt olika vikter på att följa olika index. Då jag från och med i år börjat tjäna lön så har jag gjort upp en investeringsstrategi för ett månadssparande baserat på indexfonder. Tanken är att spara ca 10 % av min lön i långsiktiga investeringar och sen på sidan om detta bygga upp en buffert. Så min allokerade fördelning av månadssparande är följande:

2000 kr/månad
40 % Danske Invest Global Index (0,44 % i avgift)
10 % Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (0,8 % i avgift)
30 % Avanza Zero (0 % i avgift)
10 % Spiltan Investmentbolag (0,2 % i avgift)
10 % AMF Aktiefond småbolag (0,6 % i avgift)

Jag började månadsspara i januari i år, vilket innebär att jag genomfört två insättningar hittills. För tillfället så har jag valt att investera 50 % globalt och 50 % i Sverige. Anledningen till den stora fördelningen i Sverige är dels på grund av att den svenska börsen har slagit de globala börserna historiskt samt på grund av en framtida strategi som jag tänker beskriva senare. Anledningen till övervikt i emerging markets är just för att de gått dåligt ett tag och jag tror på den långa sikten så kommer utvecklingsländer prestera bättre än i-länder (speciellt om vi ser till de senaste 20 åren då både em-index ökat dubbelt så mycket som det globala samt den BNP-utveckling som skett). I den svenska portföljen har jag viktat småbolag och investmentbolag högre. Det är för att båda har visat sig historiskt slå index. Däremot har de båda sektorerna ökar väldigt mycket de senare åren med risk för övervärdering vilket kan göra att det finns chans för rekyl. Däremot så ser jag de två månaderna då jag har haft dem så har de presterat bättre än OMXS30 i vilken Avanza zero investerar i.

Så, detta var alltså mitt första inlägg om hur jag planerat att spara i framtiden. Jag tar gärna kommentarer och det ska bli intressant och se hur det utvecklar sig. Min plan framöver är dels att utveckla vidare hur jag ska investera enligt konjunkturen och något som jag blivit intresserad av på sistone är att utforma en slags Buffet portfölj bestående av 5-10 aktier. Som sagt så ska man inte lägga alla ägg i samma korg vilket kanske leder till att jag har några olika investeringsstrategier framöver.

Två bra sidor om passiv investering: www.ifa.com och http://www.indexfond.nu/

Kommentera gärna!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *