Högre andel småbolagsfonder i sparandet

När jag letade för ett svenskt småbolagsindex så kom jag över Carnegies analys på småbolagsfonder där de listar fem faktorer som talar för dessa. Deras rapport kom för ett år sedan och slog väl ut. Den faktor som jag tycker talar för småbolag är främst att de har högre omsättningstillväxt, 16,2 % per år jämfört med 6,5 % för storbolag, och vinsttillväxt, 18,2 % jämfört med 11,8 %. Det är utdelningar och vinsttillväxt som är de underliggande faktorerna som driver aktiekursens utveckling och motiverar högre avkastning för småbolag. Detta har också påpekats av förra årets nobelpristagare i ekonomi som talar för passiva investeringar och att historiskt sätt så har småbolag och värdebolag avkastat bättre än index.

Att småbolag presterar bra har jag redan tänkt på när jag utformat mina besparingar, men har efter att analyserat index nu på sistone känt att de bör ha en större vikt i min portfölj. Som värdebolag så är min investering i Spiltan investmendbolag. AMF Småbolagsfond är den billigaste småbolagsfonden på marknaden och har på grund av sin storlek presterat ungefär som index och lite bättre. Långsiktigt vill jag också köpa globala småbolagsindexfonder då de också avkastar bra jämfört med det vanliga index. Däremot finns det inte några bra globala småbolagsindexfonder så blir det till och köpa ETF:er och det kostar ca 100-200 kr i cortage (Amerikanska värdepapper) så det blir då kapitalet är tillräckligt högt.

Något som oroar mig och varför jag avvaktat att ha en högre andel småbolag i mitt sparande är på grund av att småbolag har ökat i värde länge. Däremot då jag kollat på tidigare historik så har de fortsatt prestera bra tills toppen, 9 månader efter konjunkturbarometern passerar 110. De senaste två topparna (2007 och 2011) så har småbolagsfonder presterat som index eller bättre även om man köpte dem ett halvår/ett år innan toppen. Därför kommer jag ändå öka andelen småbolagsfonder i mitt sparande, se nedan.

Högre fördelning i småbolag:
Sverige:
20 % Avanza Zero
20 % AMF Småbolagsfond
10 % Spiltan Investmentbolag
Globalt (långsiktigt):
20 % Danske Invest Global Index
20 % ETF Globala småbolagsindex (I dagsläget Danske Invest Global Index)
10 % EM index

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *