Globala småbolag och val av småbolagsfonder i portföljen

Småbolagsfonder presterar historiskt sätt bättre än det breda indexet som främst består av storbolag. Däremot så varierar detta från period till period, något som Wisdom Tree har poängterat i en bra analys här. Nu är vi i slutet av en 13 år lång period där småbolag har presterat bättre än stora bolag, vilket gör att folk är väldigt intresserade av småbolag, samma här. Dessutom om man kollar långsiktigt så har småbolag gått bättre än stora bolag, vilket också visas i grafen. Med detta i bagaget och med tanke på hur bra småbolagen har gått på sistone så börjar jag bli skeptiskt till att ha en så stor del småbolag i portföljen. Däremot vill jag ha en del och har därför kollat på svenska fonder som investerar i dessa, tyvärr finns det inga passiva så har då fått kolla på aktiva. Jag vill ha en svensk och en global småbolagsfond i portföljen.

När jag gör mitt val av småbolagsfond så har valet gått utifrån hur bra de följt index och deras avgift. Jag har då hittat två fonder, båda som nästan slaviskt följt index trots att de är passiva samt har nästan lika låg avgift som passiva fonder.

Den första är AMF Aktiefond Småbolag som är en svensk småbolagsfond som presterat nästan lika som index de senaste 10 åren med en avgift på 0,6 % per år. Valet hamnar på denna trots att jag ställt den mot den bättre presterande Didner & Gerges småbolagsfond. Anledningen till detta är att Didner & Gerge har en avgift som är 1,4 % och måste då prestera 0,8 % högre på längre sikt, något jag tror att den kan ha svårt med att göra. Speciellt också då den nästan presterat lika som index de senaste 3 åren (gått upp med 47,5 % jämfört med index på 43,5 %). Så därför behåller jag AMF Aktiefond Småbolag som min svenska småbolagsfond.

När det kommer till global småbolagsfond så hamnar valet på Franklin Global Sm-Md Cap Gr A. Men är dock inte helt säker, för enligt det som står på Avanza så är avgiften 1 % per år, medan i fondfaktabladet står det 1,82 %. Om vi tittar på avkastningen mellan småbolag jämfört med stora bolag så visar det följande:

Avkastning Global småbolag senaste 10 åren: 7,2 % per år
Avkastning Global index senaste 10 åren: 4,8 % per år

Men de senaste tre åren så är avkastningen följande:

Avkastning Global småbolag senaste 3 åren: + 37,5 % totalt
Avkastning Global index senaste 3 åren: + 34,5 % totalt
Så en liten högre avgift på ca 0,5 % är motiverad jämfört med min globala indexfond, frågan är om en högre avgift på nästan 1,5 % är det? Men senare är planen att denna fond ska bytas ut mot ETF:er. Hittills har den presterat nästan som index, där skillnaden är någon procent, och markant bättre än världsindex för all cap. Däremot så presterar inte den så bra alla år, utan det var mest under 2013 den presterade mycket bättre.

Sist kvarstår frågan: Kommer småbolagsfonder gå lika bra framöver som de gått hittills? Eller kommer large cap prestera bättre? I dagsläget är min plan att ha 40 % av innehavet i småbolagsfonder, frågan är om detta ska minskas eller ökas. Inför nästa månadsskifte så ska jag i alla fall bestämma mig för om jag ska börja spara i en global småbolagsfond. Kan hända att jag avvaktar tills jag kan köpa en global småbolags ETF med tanke på den knappa skillnaden de senaste åren.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *