Trendande värde

Trendande värde är byggd på att utnyttja de två främsta marknadsanomaliteterna på aktiemarknaden, värde och momentum. Värde och momentum har visat sig slå index över tid och vara de tydligaste fenomen som strider mot den effektiva marknadsteorin. Effektiva marknadsteorin går ut på att alla aktier är effektivt prissatta och att man inte kan få en överavkastning om man själv väljer aktier. Däremot så har bland annat nobelpristagaren för sina teorier om effektiva marknadsteorin, Eugene Fama, själv visat på att det finns två fenomen som strider mot denna: värde och momentum. Värdeaktier innebär helt enkelt aktier som handlas billigt mot sitt fundamenta, t.ex. låga P/E-tal, medan momentum är engelska för tröghet, vilket är det fysikaliska fenomen som säger att en kropp med massa och hastighet fortsätter att färdas i samma hastighet om inte några yttre krafter påverkar. Innebörden för aktier är att aktier som går upp fortsätter att gå upp och aktier som går ner fortsätter att gå ner. Allt detta landar i vetskapen att för att slå marknaden så ska man köpa billiga aktier som gått upp, alltså värde som marknaden börjat upptäcka.

För att mäta värde kan antingen EV/EBIT eller sammansatt värde användas, för att läsa mer se inläggen om de respektive värdemåtten. EV/EBIT är den enskilda värdefaktor såg presterat bäst historiskt sett, medan sammansatt värde sammanväger flera värdefaktorer för att få ett bra övergripande mått på värde. De har båda gett runt 20 % per år historisk sett om man har haft en koncentrerad portfölj med dessa aktier.

Värdefaktorn kombineras sen med en simpelt mått på momentum. Enklaste måttet som visat sig presterat bra över tid är de senaste 12 månadernas uppgång. Det innebär att man då väljer ut de billigaste aktierna utifrån EV/EBIT eller sammansatt värde och sedan de aktier som gått upp mest det senaste året. På så sätt får man billiga aktier som gillas av marknaden. Dessa behålls i ett år och byts sedan ut mot nya efter samma strategi. Antalet aktier i portföljen rekommenderas att vara runt 10-20 aktier för att få en bra diversifiering, vilket innebär vid att man kan köpa antingen 1 aktie per månad, 10-15 per år eller 3 per kvartal. Det kan också vara bra att endast investera i aktier på mid och large cap eftersom aktier på de mindre listorna oftast har för stor spread, är för illikvida och introducerar oftast större volatilitet i portföljen.

Implementeringen av denna strategi är enkel:

  • Sortera ut de 20 % lägst värderade företagen efter värdefaktorn på mid och large cap.
  • Sortera efter 12 månaders kursuppgång.
  • Välj ut de aktier som gått upp mest. Investera i 1 per månad, 3 per kvartal eller runt 10-15 per år.
  • Byt ut efter ett år.

I USA har denna strategi med EV/EBIT gett en avkastning på 21 % under åren 1974-2014 och med sammansatt värde en avkastning på 21 % under åren 1965-2009. Här i Sverige har Börslabbets studie fått att strategin med EV/EBIT har fått 19,5 % per år och med sammansatt värde fått en avkastning på 25,6 % per år under åren 2001-2016.

Böcker:

  • Millenial money av Patrick O’Shaughnessy
  • What Works on Wall Street av James O’Shaughnessy

Läs mer:

Alpha-Architect:

http://blog.alphaarchitect.com/2015/03/26/the-best-way-to-combine-value-and-momentum-investing-strategies/

http://blog.alphaarchitect.com/2014/09/23/mixing-momentum-and-value-a-winning-combination/#.VRQNGPzF9MU