Sammansatt värde

Värdeaktier har historiskt sett slagit börsen över tid och gjort investerare som Warren Buffett till bland världens rikaste människor. Det finns ett flertal sätt att mäta värde för en aktie där de olika måtten är baserade på värderingen i jämförelse mot företagens fundamenta. Value composite, eller sammansatt värde på svenska, står för just ett sammansatt mått att mäta värdeaktier på ett komplett sätt. Den består av följande värderingsmått:

  • Pris mot eget kapital (P/B)
  • Pris mot vinst (P/E)
  • Pris mot försäljning (P/S)
  • Pris mot kassaflöde (P/FCF)
  • Företagsvärde mot rörelseresultat (EV/EBITDA)
  • Shareholder yield (direktavkastning plus återköp av aktier)

Dessa fem kriterier ger en bra bild över den värderingen av företaget som helhet och mäter på så sätt dess billighet. Pris mot eget kapital jämför billigheten i relation mot företagets tillgångar, priset mot vinsten visar på hur mycket vinst bolaget genererar per investerad krona och mot kassaflödet hur mycket som faktiskt bolaget drar in. Priset mot försäljning ger billighet mot företag som har stor försäljning och potential marginalförbättring och företagsvärde mot rörelseresultat innan avskrivningar och amorteringar väger också in belåningen och avskrivningarna i bilden. Direktavkastningen och återköpen av aktier, på engelska kallat Shareholder yield, mäter hur villigt företaget är att dela ut kapital till aktieägarna och på så sätt skapa mervärde. Totalt sett skapar alla dessa kriterier ett välavvägt värdemått.

Value composite var introducerad i boken ”What works on wall street” av James O’Shaughnessy. Där visar James att det kombinerade värdemåttet slagit varje enskilt värdemått över tid. Dessutom risken för större nedgångar mindre och avkastningen är mer jämn. Under åren 1964-2009 gav strategin en avkastning på 17,2 % per år för topp 10 % av aktierna på den amerikanska börsen och slog börsen 8 av 10 år. Lägger vi till de senaste åren och beaktar en koncentrerad portfölj på 10-25 aktier har det gett en avkastning på 21-22 % per år (1964-2014). Deras tester har också bekräftats på globala marknader och har visat sig vara en av de bästa sätten att investera i värdeaktier på. Här i Sverige har strategin testats i Börslabbets studie och fått en avkastning på 20, % per år under åren 2001-2021 för topp 10 %.

Implementeringen av strategin är enkel. Sortera ut topp 10 aktier som är mest prisvärda enligt sammansatt värde och investera i dessa. Detta går enkelt att göra via min tjänst Börslabbet. Håll sen aktierna i ett år och uppdatera sedan portföljen.

Böcker:

  • Millenial money av Patrick O’Shaughnessy
  • What Works on Wall Street av James O’Shaughnessy