Magic formula

Magic formula är skapad av den legendariska investeraren Joel Greenblatt som lyckats skapa en avkastning på 40 % per år under en 20-årsperiod. Den baserar sig på den simpla princip att köpa bra företag till ett billigt pris. Strategin introducerades 2006 av Greenblatt i hans bok ”The little book that beats the market” och har sedan dess fortsatt prestera klart bättre än marknaden.

Greenblatt definierar bra företag så som företag som skapar en hög avkastning på sitt sysselsatta kapital. Anledningen till detta är enkel; säg att du har möjlighet att köpa två företag, det ena företaget behöver investera 1 miljon för att tjäna 100 000 kr, det andra behöver investera endast 500 000 kr för att tjäna 100 000 kr. Du vill mycket hellre investera i det andra företaget som kan tjäna mer på det de investerar än i det första, då det senare bolaget kan göra flera investeringar eller ge tillbaka pengarna till dig som aktieägare. Därför sorteras alla bolag efter deras avkastning på sysselsatt kapital (return on invested capital, ROIC) i Magic formula.

Billiga företag definieras som företag som tjänar mycket pengar relaterat till deras företagsvärde. Företagsvärde är definierat som marknadsvärde (alla aktier) samt nettoskulder (lån till bank etc). Intjäningsförmågan mäts i rörelseresultatet för bolaget, då det är det som ska användas för att betala ut utdelningar, betala skatter och räntor. Detta är ganska likt P/E-talet, men tar med hela värdet för företaget och dess totala intjäningsförmåga och kallas på engelska enterprise value / earnings before interest and taxes (EV/EBIT). Därför sorteras alla bolag efter EV/EBIT i Magic formula.

Efter att ha sorterat efter dessa mått så väljs de 10-20 företag med högst ranking ut som investeras i och byts ut varje år. I test så har denna formel gett en avkastning på runt 20 % per år i olika marknader över världen. Svenska tester utförda av Börsdata har visat på 21,2 % avkastning under åren 2001-2017, Börslabbets test på Magic formula gav 18 % per år under åren 2001-2016 och tester på de nordiska marknaderna har också gett bra resultat.

För att implementera denna strategi är det bara att använda sig av ett screener-verktyg så som BörsdataValuesignals.com eller Greenblatts egna Magicformulainvesting.com som har fördefinierade screeners för att välja ut Magic Formula aktier.

Böcker:

  • The little book that beats the market – Joel Greenblatt