Deep value

Deep value är baserad på den enkla princip att billiga aktier slår index över tid. Detta då investerare oftast överskattar problem för ett företag och tror att det kommer att gå mycket sämre än vad det egentligen gör. Denna princip har använts genom historien och tillämpats av ett stort antal olika investerare. En av de mest kända är Warren Buffett och klassas av många som en av världens bästa investerare. Han är känd för citatet att han köper ”wonderful companies for a fair price”. Däremot började han sin karriär med att köpa ”fair companies for a wonderful price” i liknande anda som hans lärare Benjamin Graham, som är känd för sin klassiker ”The Intelligent Investor” och sin net-nets strategi.

Enkelt beskrivet fokuserar man på att köpa marknadens billigaste bolag. Deep value handlar om att köpa det billigaste av det billigaste. Det som Warren Buffett implementerade i början av hans karriär var att köpa bolag som handlades billigare än vad de hade i omsättningstillgångar (alltså tillgångar som lätt går att omsätta i pengar). På grund av felprissättningen på marknaden så kan man på så sätt köpa ”1 krona för 50 öre”. Detta har visat sig skapa en avkastning på runt 30 % per år, vilket är en ganska otrolig avkastning. Däremot har dessa tillfällen försvunnit ju effektivare marknaden har blivit och man får fokusera på andra mått.

Av alla mått på värde är det EBIT/EV eller så kallat Företagarmultipeln som presterat allra bäst. EV står för Enterprise value och är värdet på företaget (marknadsvärdet) plus nettoskulden. EBIT är engelska för rörelseresultatet och står för Earnings Before Interest and Taxes. EBIT/EV brukar beskrivas som Earnings yield och är alltså ägaravkastningen, vilket är den totala avkastning som ska gå till intressenterna i bolaget, alltså ägare och långivare. Det motsatta, EV/EBIT, brukar kallas Acquirer’s Multiple och är känd för att vara ett tal som investerare intresserade i att köpa ett företag kollar upp. EV/EBIT är också det värdemått som används i Joel Greenblatts ”Magic formula”, vilken är tänkt att efterlikna Warren Buffetts nuvarande strategi.

Att köpa de billigaste aktierna utifrån EV/EBIT varje år har gett en hög avkastning historiskt sett. Nedan visas resultatet från Acquirer’s Multiples backtest för deep value för den amerikanska börsen under åren 1999-2014 där man investerat i de 30 lägst värderade aktierna varje år och bytt ut dessa efter ett år. Under dessa år så fick man en avkastning på 24,3 % per år vilket totalt resulterade i 3140 % avkastning. Det innebär att 100 000 kr investerat år 1999 blev 3 140 000 kr år 2014 jämfört med 217 400 kr om man investerat i S&P 500. Tester på Stockholmsbörsen har också visat att Acquirer’s multiple fungerat bra här med men senare tester har visat att det finns bättre strategier för Stockholmsbörsen.

För att implementera denna strategi finns det en screener för amerikanska aktier på Börslabbet.se där de 50 billigaste bolagen efter Företagarmultiplen (EV/EBIT) rankas.

Böcker:

  • Deep Value – Tobias Carlisle
  • Acquirer’s Multiple – Tobias Carlisle
  • Quantitative value – Tobias Carlisle och Wesley Gray