Värderingen av världens aktiemarknader och potentiella investeringar i dagsläget

I helgen har jag satt in mig i var det är intressant att investera i dagsläget och kommit fram till att det ser mycket olika ut runt om i världen. Detta är något jag tror man mycket väl kan utnyttja genom bra global diversifiering och att börja köpa det som börjar se billigt ut. I detta inlägg tänkte jag först visa lite på vikten med diversifiering, sedan på hur Shillers P/E spelar in på avkastningen och de globala värderingarna samt hur värderingarna i USA liknar de under nifty fifty perioden.

Först så vill jag poängtera vikten av diversifiering globalt. Nu koncentrerar jag mig bara på Sverige och USA och skillnaden mellan deras index för några stora krascher genom åren. Under 1972-1974 så kraschade den amerikanska börsen med -40 %, här i Sverige så gick börsen upp med 10 % under samma tid och som mest ner med -10 %. Under 90-tals krisen så vad det motsatta som hände. I Sverige gick börsen ner med -50 % under åren 1989-1992, medan den gick upp med + 20 % i USA (med en dipp på -20 %). Sedan efter IT-bubblan gick båda marknader ner, men i USA med -50 % mot -70 % i Sverige. Så i varje krasch så har de båda utvecklat sig mycket annorlunda förutom nu i den senaste år 2007-2009. Tar vi mer övriga internationella marknader så är utvecklingen också där mycket annorlunda, t.ex. gick tillväxtmarknaderna ner med -10 % under 2001-2002, medan resten av världen gick ner med -35 %.

Det för oss vidare in på nästa ämne, världens värderingar. Meb Faber har skrivit en bok som heter Global Value och där han visar hur värderingar kopplade till Shiller P/E är kopplade till framtida börsutveckling. Shiller P/E är priset för de tidigare tio årens vinster i snitt och kallas också CAPE = Cyclical adjusted price to earnings. Huvudbudskapet går att läsa i hans artikel om det. Där visar han följande tabell för världens marknaders Shiller P/E och efterföljande avkastning under åren 1980-2011:

Källa: GLOBAL VALUE: BUILDING TRADING MODELS WITH THE 10-YEAR CAPE av Mebane Faber

Som ni ser så ger ett Shiller P/E på runt 10 en avkastning på runt 20-25 % det kommande året i reella termer och runt 12-17 % på 5 års sikt. Ett Shiller P/E på runt 20 ger en avkastning på 5-10 % på både ett års och 5 års sikt. Vid Shiller P/E över 25 så ska man däremot vara orolig, då dessa ofast ger negativ avkastning upp till 10 års sikt, men dessa är mer sällsynta och skedde endast 25 % av fallen.

Kollar vi mer specifikt på USA börsen finns det lite längre data. Nedan så visas Shiller P/E och den efterföljande avkastningen för 130 år på den amerikanska börsen. Där så ses även ett liknande samband med en hög reell avkastning för låga Shiller P/E och låg reell avkastning för höga. Här ser vi att det är ännu mer sällsynt med Shiller P/E över 25, dessa sker endast 10 % av fallen och leder till en negativ avkastning på 5-års sikt.

Källa: GLOBAL VALUE: BUILDING TRADING MODELS WITH THE 10-YEAR CAPE av Mebane Faber

Så var befinner vi oss nu i de globala marknadsvärderingarna? Bra nog finns en tysk hemsida där grundaren har gjort samma forskning och sammanställt all aktuell data för världen. Här i Sverige är Shiller P/E på 21, i USA är Shiller P/E på 25 och generellt i industriella världen så är Shiller P/E runt 20. Bland tillväxtmarknader är den däremot 13,5 och om i i-länder i Europa 15,5, så en aning lägre. Kollar vi då på utvecklingen för värderingar på 20-25 som nu råder i Sverige, USA och utvecklade länder så är den runt 5 % per år på 1, 5 och 10 års sikt (översta tabellen). Världens tio lägst värderade marknader ligger runt Shiller P/E 10, vilket innebär snarare en avkastning på uppemot 20 % de kommande åren. Meb Faber har skapat en ETF som investerar i dessa marknader som heter GVAL och anledningen till denna låga värdering är på grund av att den gått ner med -37 % sedan toppen i mitten av 2014 och inne i en björnmarknad. Under åren 1981-2011 så gick de max ner med -55 %, vilket innebär att det kan mycket väl fortsätta ner -30 % till.

Detta för mig in på nästa ämne och det är att dagens situation i världen liknar mycket den vi såg runt år 2000. Tillväxtmarknader har efter några år av sidoledes utveckling gått ner med -30 % i samband med en krasch i råvaror (mycket likt utvecklingen 1999). Samtidigt har USA gått starkt, dollarn stärkts och är en av få ekonomier som går riktigt bra i världen.

Däremot så spretar värderingen på USA:s börs, där har redan värdebolagen gått ner det senaste året med -30 % och värdebolagen som i t.ex. ETF:en QVAL värderas till runt P/E 10. Det hela liknar nifty-fifty på 70-talet där ett par enstaka bolag driver börsen medan resten av börsen går ner. Nifty-fifty var ca 50 bolag på S&P 500 vars popularitet drev upp dem till P/E 50, se mer om dessa och dagens läge i denna video av Monish Prabai. Då toppade S&P 500 i slutet av 1972, men värdeaktier (mätt i P/B) och likaviktat index hade redan toppat i början av 1972, och till början av 1973 gått ner med -30 %. S&P 500 bottnade i slutet av 1974 efter att ha gått ner med över -40 %, men för värdeaktier så fortsatte det bara ner -20 % till från början av 1973. Så den stora nedgången var i stort sett redan genomförd för värdeaktier i början av 1973 och under hela 1973-1974 pendlade de kring denna värdering för att sedan gå upp med 500 % efterföljande 5 år. Vi kan också kolla på Shiller P/E under denna period som toppade på runt 20 vid början av 1973 och bottnade på 8 vid slutet av 1974.

Nu så är de nya nifty-fifty dagens FANG och liknande aktier, vilka har otroligt höga värderingar som kan illustreras nedan. Jag sammanställde en lista på värderingar, omsättning, vinst och motsvarande P/S och P/E-tal för ett par högt värderade teknikföretag. Alla dessa värderas till 1719 miljarder dollar vilket är i klass med Indiens BNP, gör en omsättning på 259 miljarder och en vinst på endast 28 miljarder dollar. Totalt innebär det ett P/S-tal på 6,6 och ett P/E-tal på 62 (det är ungefär i klass med Fingerprint cards). Dessa bolag värderas ungefär till 4 gånger den svenska börsen och två av Sveriges största företag, H&M och ABB, bleknar i jämförelse.

Detta för återigen likheten till IT-bubblan. Återigen så toppar IT-bolagen värderingarna och värdebolag går dåligt. Likt nifty-fifty så gick värdebolagen ner redan under 1999, innan de högt värderade IT-bolagen kraschade. Därefter så sjönk IT-bolagen som en sten medan värdebolag gick sidledes och snarare upp. Från att gå sidledes under åren 2000-2002 så femdubblades värdet på värdebolagen efterföljande år.

Slutsatserna man kan dra av detta är att vi har nu ett läge med högt värderade börser i USA och Sverige men lågt värderade börser i resten av världen. Om vi nu går in i en bear market så innebär det att vi kan se fallande kurser i allmänhet, men mycket av detta har redan skett i billiga marknader och värdeaktier. Följer vi nu utvecklingen som skedde under nifty-fifty eran och IT-bubblan så kan det innebära en allmän bear market bland högt värderade bolag, medan en mer sidledes utveckling (med risk för dippar) för värdebolag de kommande åren. Det ger ett perfekt läge att köpa på sig värdebolag och billiga aktiemarknader för att sedan vara med på uppgången därefter. Men notera, det kan lika gärna fortsätta ner 20-30 % till och att värdebolagen i Sverige är inte riktigt lika billiga som i USA. Själv kommer jag fokusera mina inköp på värdeaktier utanför Sverige, dels genom QVAL, IVAL och GVAL, men också i tillgångsbolag, mer om det i ett kommande inlägg.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *