Månadens inköp: Movado, Michael Kors, Lear, QVAL och IVAL

Månadens inköp blev aktierna Movado, Michael Kors, Lear Corp och ETF:erna QVAL och IVAL. Jag valde att göra små inköp i alla dessa poster för att långsiktigt köpa snitta in mig i innehaven. Nedan kommer lite mer detaljer av varje inköp. QVAL och IVALQVAL och IVAL är Alpha Architects ETF:er där de likt mina kvantitativa …

Månadens inköp: Movado, Michael Kors, Lear, QVAL och IVAL Läs mer »