Analys av Dedicare

Jag skrev i ett tidigare inlägg att jag har köpt Dedicare i min aktiva portfölj. Här kommer ett lite mer ingående analys om företaget. Analysen är mer övergripande och jag använder min checklista för aktieköp för att visa på ett effektivt sätt att se över olika viktiga kriterier. Så med hjälp med min checklista kollar jag om bolaget är billigt, kvalitativt och bra. Den är uppbyggd på ett antal kriterier inspirerat av större värdeinvesterare. Utöver checklistan så gör jag också en analys över företagets allmänna affärsidé och framtidsutsikter som jag tänkt börja med i detta inlägg. Utöver min analys så finns det ett otal andra bloggare som skrivit om Dedicare.

Dedicare sysslar med att hyra ut sjuksköterskor och läkare till sjukhus. De kallar det att ”jämna ut topparna” då olika sjukhus och kliniker kan ha skiftande belastning och det blir billigare för sjukhusen att ta in tillfällig personal än att ha en konstant överkapacitet. Tidigare hade de också ett omsorgssegment men de gjorde sig av med detta och satsar nu främst på sin huvudverksamhet. Deras mål är att växa både i norden och i Europa och de har visat hittills på bra tillväxt och har bra förutsättningar. Jag jämförde dem med konkurrenten NGS Group och fick en mycket bättre uppfattning av företaget, mer professionellt och mer fokuserat på en kärnverksamhet. Det finns en viss politiskt risk, men då de sysslar med konsulter som ofta sparar pengar för sjukhusen så har de mindre risk för detta då det är främst så kallade välfärdsföretag med fast verksamhet som är i riskzonen. Genom att gå igenom min checklista nedan och min allmänna bild av företaget så uppfyller det mitt kriterie att vara ett bra företag till ett billigt pris. Kolla gärna in bolagspresentationen här på TradeVenue.

Checklista (värdena i checklistan är från april, men värderingen är ganska lik):

 • EV/EBIT under 12
Ja, EV/EBIT är 8,2.
 • EV/FCF under 15
Ja, EV/FCF är 7,9.
 • Stabila kassaflöden
Ja, relativt stabila kassaflöden som legat på under 10 gånger priset för aktien det senaste året.
 • Ingen förlust de senaste 10 åren
Vet ej, finns bara data från 2011 och det har gått bra sen dess.
 • Kompetent ledning
Fick den uppfattningen. De verkar satsa på företaget, att växa och att göra det i en bra takt.
 • ROE över 10 %
Ja, ROE är 44,6 % och ROC är 196,1 %. Krävs inte mycket kapital att driva detta företag.
 • Bra ägare
Vet ej, men en ägare med 40 % av bolaget.
 • Inte för hög belåning
Soliditeten är 43 % och de har inga märkbara längre skulder. Nästan alla skulder och fordringar är kortsiktiga.
 • Högre avkastning än marknaden senaste 6 månaderna
Ja, +65 % jämfört med + 28 % för SIXS30.
 • Solid affärsidé
Ja, de har en solid affärsidé för att fylla upp behovet av sjuksköterskor och läkare i en marknad som skriker efter dessa.
 • Lämnar en utdelning
Ja, med 5,5 % direktavkastning i dagsläget.

1 reaktion på ”Analys av Dedicare”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *